Natur park vandløb

Esbjerg Kommune vandt Dansk Landskabspris 2012 for opførelsen af Hjerting Strandpark. Temaet var drift og pleje. I Hjerting Strandpark er det lykkedes, at skabe en meget besøgt park med et højt æstetisk niveau med forholdsvis lave driftsomkostninger.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune