Vandstand i vandløbene

Nedenfor ses link til on-line vandstande og temperaturer. Du kan også få et samlet overblik over on-line stationer i Esbjerg Kommune (og en række andre kommuner) på siden www.hydrometri.dk.

Bemærk at data typisk kun opdateres én gang dagligt, tidligt om morgenen. Det fremgår dog altid af de enkelte plots, hvornår de senest er opdateret (se nederst til højre under hvert plot).

Data præsenteres uden ansvar og er ikke kvalitetssikrede.

Se vandstande i:

Gelsbro ved dambrug

Kongeå sluse

Kongeå Vilslev

Kongeå, Gredstedbro

Ribe Å, Dagmar Broen i Ribe

Ribe Havn

Ribe Å, Kammerslusen

Guldager Møllebæk, Hjerting stien

Fovrfelt Bæk, nedstrøms Parkvej 

Fovrfelt Bæk, nedstrøms Sædding Ringvej

Alslev Å, Forumbro

Se temperaturer i:

Kongeå, Gredstedbro

Ribe Å, Dagmar Broen i Ribe

Guldager Møllebæk, Hjerting stien

Fovrfelt Bæk nedstrøms Parkvej

Alslev Å, Forumbro

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune