Kongeåen

Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg og Teknik & Byggeudvalg har sammen med Sydvestjysk Landboforening besluttet at igangsætte et arbejde, hvor de afvandingsmæssige forhold omkring Kongeåen skal belyses, og løsningsmuligheder vurderes.

Repræsentanter fra Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune har udarbejdet ”Rapport Løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen”. Miljøstyrelsens Center for Rig Natur, Naturstyrelsen Vadehavet, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen har bidraget. Rapporten beskriver de afvandingsmæssige forhold, slusens funktion, Vadehavets dynamik, forholdene for landbruget i området samt lovgivningen på vand- og naturområdet. Mulige løsninger for problematikken i Kongeåen er blevet belyst til brug for en efterfølgende politisk behandling.

Arbejdsgruppen blev igangsat 22. november 2017. Den har afholdt 4 møder og afsluttede sit arbejde 21. juni 2018. Rapporten er en rent teknisk rapport.

Der er desuden udarbejdet en sammenfatning og konklusion på baggrund af rapporten.

 

 

 

 

 

Top-billeder er ikke nødvendigvis fra Kongeåen.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune