Sociale problemer

 
Misbrug

Center for Misbrugs tilbud er bl.a. rådgivning, medicinsk behandling, dag- og døgnbehandlingstilbud og ambulante samtaleforløb. 


 

Hjemløse og udsatte
At være hjemløs handler ikke blot om at mangle en bolig. Det falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger.
 

Krisecenter
Krisecentret er et tilbud til kvinder og deres evt. børn, som står i en vanskelig situation i deres liv. Krisecentret tilbyder tryghed, sikkerhed, menneskelig omsorg og støtte.
 
   
Psykiske og sociale probemer 
Kraftcentret er et tilbud til dig, som har behov for hjælp på grund af fx psykisk sårbarhed, handicap, ensomhed, en psykisk lidelse eller manglende fællesskab med andre. Kraftcentret kan støtte dig i at leve et liv så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.
 
 
   

 

© 2012 i Esbjerg Kommune