KULTURpuljen

Puljen er åben for arrangementer der afvikles i perioden 1. juli til 31. december 2019.

Puljen er med virkning fra 1. januar 2019 delt op i 2 dele med hver sin ansøgningstermin. Ansøgningsterminen for 1. halvår løber fra 1. juli til 31. december året før til arrangementer der afvikles i perioden 1. januar til 30. juni og for 2. halvår fra 1. januar til 30. juni i det aktuelle år til arrangementer der afvikles i perioden 1. juli til 31. december.

Midlerne i KULTURpuljen til kulturarrangementer- og aktiviteter i Esbjerg Kommune fordeles løbende administrativt på baggrund af indkomne ansøgninger, der vurderes individuelt.

Når det enkelte halvårs budgetpulje er opbrugt, vil der ikke kunne imødekommes yderligere ansøgninger.

Der skal ansøges på det digitale ansøgningsskema.

Kontakt

Børn & Kultur
Kulturadministration
Nørregade 19
6700 Esbjerg
76 16 16 16

Skriv til Kulturadministration

© 2012 i Esbjerg Kommune