Marbækområdet

12 km nord for Esbjerg ligger Marbækområdet. Esbjerg Kommune har siden 1921 erhvervet arealer i området og ejer i dag ca. 900 ha. i Sjelborg, Marbæk og Myrthue. Mod vest afgrænses området af de ofte stejle skrænter ned mod Ho Bugt og mod nord af udløbet af Varde Å. Marbækområdet er i landskabelig henseende meget værdifuldt og særpræget og giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv.

Ta' på tur i Marbæk

Folderen Ta´ på tur i Marbæk har mange gode forslag til ture af afmærkede stier i Marbækområdet. Ved Marbæksøerne er der opsat en informationstavle, der viser fuglelivet ved søerne. Begge dele er lavet i samarbejde med naturvejleder Marco Brodde og er illustreret med Marcos lette akvareller. Læs mere på informationstavlen fugle i Marbæksøerne (617 kb)

Marbækområdet er med i det område, der er udpeget som nationalpark Vadehavet. Natur- og Kulturformidlingscentret og nationalparkens nordligste formidlingscenter Myrthuegård ligger lige der, hvor Varde Å løber ud i Ho-Bugt og Vadehavet begynder.

Folderen Ta’ på tur i Marbæk viser over 30 km afmærket natursti og ca. 15 km ridestier. Der er mulighed for at følge den gule sti på en tur rundt i plantagen, eller gå en tur ad den blå sti rundt om søerne. Hjerteforeningen har afmærket en tur ind over Marbækområdets flotte hedeområde og den grønne tur fører dig forbi Myrthuegård. Her har du mulighed for at gøre et stop og se udstillingen ” Hvor å, hav og mennesker mødes. Udstillingen er åben hver dag fra kl. 10 – 20 og er gratis. Læs mere på siden om Myrthuegård.

Folderen fås på turistkontorer, biblioteker eller i servicebutikken på Esbjerg Rådhus. Læs mere i folderen:

Ta' på tur i Marbæk - læsevenlig udgave (1 mb)

Ta' på tur i Marbæk - printvenlig udgave (4 mb)

 

Marbækstien

Ved strandpromenaden i Hjerting umiddelbart nord for ophalerpladsen for lystbåde begynder Marbækstien. Den fortsætter ud langs kystskrænten forbi Gulebjerg ud til Tarphagebroen over Varde Ås udløb i Ho Bugt – i alt ca. 10 km. Læs mere på:

Informationstavlen om Marbækområdet (1,2 mb)

Nord for Varde Å støder stien til Kyst til Kyst Stien. En afmærket vandrerute, hvor der er mulighed for at gå tværs over Jylland fra Blåvandshuk til Vejlefjord – i alt ca. 130 km. Fra Danmarks vestligste punkt Blåvandshuk går stien gennem klitplantage og hede, nord om Ho Bugt og følger i hovedtræk Varde Å til Karlsgårde Sø. Herfra kan man nyde de afvekslende landskaber med hede, moser og enge langs Holme Å helt ud til Gispel Mose i nærheden af Bække. Herfra går turen over Den Jyske Højderyg og videre ad Hærvejsvandreruten og Bindeballestien til man når Vejle i øst. Læs mere på siden Kyst til Kyst Stien.

Naturpleje i Marbækområdet

Overdrev ved Marbækgård – de tidligere kornmarker er opgivet og udlagt til afgræsning med kvæg.

Overdrev ved Myrthue - et overdrev er tørre lysåbne, græsdækkede arealer. Området er i dag domineret af vilde planter, der er tilpasset tørre og næringsfattige forhold.

Marbæk Hede – heden er opstået som følge af en driftsform, der til stadighed udpiner jorden. Heden kan kun bevares, hvis det fortsættes, derfor skal heden plejes med afgræsning.

Strandeng ved Myrthuegård – uden afgræsning vil strandengen vokse til i tagrør. Kvæget æder de unge tagrør til gavn for engens øvrige plante- og dyreliv.

Jernalderfund i Marbæk plantage

Marbækområdet har været tæt bebygget i århundrederne omkring Kristi fødsel. Der er både fundet en grav og adskillige jernalderbopladser (937 kb) langs kysten samt i den sydlige del af plantagen. På bopladserne ved Sjelborg (759 kb) og Myrtue (4,2 mb) er de frilagte hustomter med brolagte staldgulve og gader blevet fredet. Midt i Marbæk Plantage findes også et stort system af jernaldermarker - såkaldte digevoldinger.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune