Strandpromenaden ved Hjerting

En 660 m lang træpromenade strækker sig fra Hjerting Badehotel i syd til et nyopført sejlerklubhus mod nord. Trapper, ramper, tribune og en udsigtsplatform giver adgang til stranden, hvor man kan soppe ud til en havplatform, klatre og dyrke forskellige aktiviteter på de opstillede aktivitets- og oplevelsespæle og bade i en stor havpool.

Strandpromenaden indbyder med sine mange redskaber og dynamiske strandatmosfære til at lege, motionere, spise is, promenere, at være sammen med familie og venner eller blot at være til stede.

Pas på dig selv og hinanden ved havpoolen!

(Siden er under opdatering - havpoolen forventes ikke at åbne sommeren 2019)

Havpoolen er en del af den flotte nye Strandpromenade ved Hjerting Strand opført 2011. Havpoolen har bl.a. til formål at give handicappede adgang til badning og at give mulighed for badning ved lavvande. Den åbner omkring skolernes sommerferie og lukker i september.

I og efter dårligt vejr samt når den rengøres kan den være lukket - hold øje med skiltet ved poolen.
For at havpoolen kan være en god oplevelse, er det vigtigt at brugerne har forståelse for, hvordan sygdom og ulykker kan undgås.

 • Toiletbesøg foregår på et toilet 
 • Smid ikke affald, flasker og madrester i vandet og på stranden. Så har bakterier og rotter mindre at leve af. Og vi undgår glasskår
 • Lad ikke hunden hoppe i. Hunde og andre dyr tilfører bakterier
 • Hop ikke i hvis du har en smitsom sygdom (f.eks. forkølelse, ondt i halsen, diarre). Dels fordi du kan smitte, og dels fordi du er særlig udsat for at blive smittet når du er syg. Bad heller ikke hvis du har en sygdom der giver dig nedsat immunforsvar
 • Lad ikke småbørn lege ved/i havpoolen uden konstant opsyn. Den rigtige strandkant anbefales til småbørn; her er blødt sand, lav vanddybde og ofte varmere vand. Naturligvis stadig under opsyn
 • Spring ikke på hovedet i vandet
 • Tag et brusebad efter besøget, derhjemme eller ved klubhuset

Badning frarådes: 

 • Hvis der er opsat skilt med badeforbud
 • Hvis du er påvirket af alkohol eller andet euforiserende
 • Hvis du er alene
 • Om natten fra solnedgang til solopgang. Fordi vandet udskiftes mindre om natten (nedsat pumpekraft) og fordi det er mørkt (badesikkerhed) 
 • Hvis der er ekskrementer i vandet, hvad enten det er fugleklatter, hundelort eller fra andre dyr eller mennesker 
 • Hvis der ikke strømmer vand ud over kanten, da det betyder at vandet ikke løbende bliver skiftet. 
 • Hvis der allerede er 40 personer i bassinet. Bassinet er godkendt til højst 40 badende. 
 • Hvis bassinet er ved at blive tømt. Selv om vandudtaget er beskyttet mod fastsugning, skal du ikke tage risikoen. (Der vil være personale til stede ved tømning)

Fakta for havpoolen

Anlægget er ligesom stranden ikke konstant overvåget.

Bunden er skrånende, fra 10 cm til 1,3 meter.

Anlægget oversvømmes ofte ved højvande og indeholder derfor krabber og småfisk.

Poolen indeholder cirka 150 m3 vand. Havvandet indeholder bakterier i små mængder. Sammen med bakterierne fra spyt, snot m.m. vil de formere sig, og hurtigt gøre vandet sundhedsfarligt, hvis ikke vandet løbende udskiftes. Derfor pumpes konstant havvand ind i bunden, og det løber ud over kanten. Det opvarmes ikke, og der tilsættes ikke noget.

Vandet indeholder fint svævestof af naturligt vadehavsslik og er derfor uklart. Det er ikke alger, og reglen om, at man skal kunne se sine tæer gælder generelt ikke i vadehavet. Ligesom i vadehavet er der ingen garanti for, at bunden er ren og fin - det afhænger både af brugerne og af naturen.

De bakterier, der er i havvandet, vil også være i poolen. Nogle af disse bakterier vil kunne formere sig i havpoolen, især hvis der smides mad, drikkevarer eller andre urenheder i poolen. Der tilføres også bakterier fra de badende, og da der ikke tilsættes klor, vil de være der indtil de løber ud over kanten.

Der er opsat redningskrans ved poolen.

Drift og kontrol

Poolen bliver jævnlig tømt og renset.

I sommertiden bliver der så vidt muligt dagligt tilsyn med poolen. Ved poolen kan man finde telefonnummer til tilkaldevagt.

Der tages jævnligt prøver til kontrol af bakterietallet.

Spørgsmål

Havpoolen er et enestående projekt, som ikke kan sammenlignes med andre danske anlæg, og derfor vil der sandsynligvis komme spørgsmål og udfordringer, der ikke er forudset. Spørgsmål med hensyn til brugen af bassinet rettes til miljo@esbjergkommune.dk

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune