Munkesø - Nørbæk

Kort over Munkesø - Nørbæk

Fredning

I perioden fra 1945 til 1966 er der ved Munkesø og langs Nørbæk gennemført fredninger af i alt ca. 150 ha. Målet har været at bevare søfladen og den uregulerede Nørbæk. Nørbækdalen er en ret smal, typisk vestjysk ådal med lave, stejle skrænter bevokset med spredt egekrat.

Natursti

Fra p-pladsen er der afmærket 2 ture i området. Den gule tur på ca. 4,5 km (markeret med blå) fører nord om fagskolen og langs den uregulerede Nørbæk ådal med dens vældmoser og bevoksninger af bævreasp og egekrat. Ruten går gennem dele af Lindet Statsskovdistrikts arealer. Indtil 1950 henlå størstedelen af området som hede og overdrev. I årene frem til 1960 blev arealerne reolpløjet og efterfølgende tilplantet med nåletræ, hovedsagelig rødgran. Den fremvoksende nåleskov benævnes Nørbæk Plantage, og her kan man være heldig at se kronvildt. Fra stien er der enkelte steder kig ud gennem egekrattet til den 20 ha store fredede Nørbæk Hede. Der er mulighed for at gøre turen kortere ved at passere Nørbæk ved kortbordet. Den røde tur på ca. 3 km fører langs den øvre del af Nørbæk over Ribe Golfklubs arealer. På stiens nordligste del er der en flot udsigt over Munkesøen.

Læs mere på kortbordet om Munkesø - Nørbæk (18,4 mb).

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune