Natur- og Kulturformidlingscenter Myrthuegård

En del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

12 km nord for Esbjerg ligger Marbæk Plantage – i alt ca. 1.300 ha. Esbjerg Kommune har siden 1938 erhvervet arealer i Marbækområdet.  Myrthuegård ligger i den nordlige ende af plantagen. Området afgrænses mod vest af de ofte stejle skrænter mod Ho Bugt og mod nord af udløbet ved Varde Å.

Vadehavet – Nationalpark og Verdensarv

Myrthuegård ligger i Nationalpark Vadehavet og ned mod Verdensarv Vadehavet, der er afgrænset af højvandslinjen.

Vadehavet er et af de vigtigste vådområder i verden, og samtidig et af de vigtigste træk-områder for vadefuglene. Den østatlantiske trækrute, der passerer Vadehavet, giver 12-15 millioner trækfugle en kærkommen lejlighed til at fylde depoterne op, inden deres videre færd nordpå i foråret eller sydpå i efteråret.

Vadehavet er udpeget til Nationalpark og samtidig er den våde del af vaden udnævnt som verdensarv af UNESCO. Det er et enestående landskab, der konstant ændres af det tidevand, der to gange i døgnet bringer næring i store mængder fra Nordsøen. Der er 10 gange så meget næring i Vadehavet, som vi finder længere ude, og det giver gode livsbetingelser for kiselalger, muslinger og snegle, der igen er fødegrundlag for fuglene.

Hele Marbækområdet er i landskabelig henseende meget værdifuldt og særpræget og giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv. Pjecen ”Ta’ på tur i Marbæk” er udarbejdet med forslag til ture i området.

Myrthuegård kan besøges af alle

Myrthuegård besøges hvert år af mange børn og skoleelever fra Esbjerg Kommune. De oplever bl.a., hvordan mennesket gennem et par tusinde år har boet i det skønne område nær hav, hede, sø og å. Der er også åbent for besøg af alle, som vil bruge Myrthuegård som udgangspunkt for gåture eller ophold herude. Der er desuden indrettet en gæstepavillon til dig, hvor du kan nyde din medbragte mad. Lige uden for stuehuset er der desuden en fuglelyttepost.

Udstillingen Hvor Å, Hav og Mennesker mødes

Udstillingen er åbent hver dag mellem kl. 8.00 og 20.00, og den tager sit udgangspunkt i områdets unikke beliggenhed ned mod Varde Å, som er det eneste større vandløb med frit udløb til Vadehavet uden sluser eller dæmninger.

Her har mennesket levet gennem i mere end 2.000 år, og specielt den gode engjord har givet grundlag for bosættelser i ådalen.

I centrets selvvalgsbiograf kan du fordybe dig ved at se film om blandt andet landskabs-dannelsen i Ho Bugt, og da dronningen var på besøg.

Marbækdagen/Nationalparkdagen

Hvert år i maj afholdes den store Marbækdag/Nationalparkdag ved Myrthuegård. Arrange-mentet er en oplevelse for hele familien. Over 100 frivillige formidler denne dag natur og kultur.

Læs mere om alle MYRTHUEs tilbud på http://myrthue.esbjergkommune.dk/

Kontakt

Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegaard
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Tlf. 76 16 81 00
Send mail

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune