Udlån af kommunens lokaler

Børn & Kultur, Sekretariatet administrerer dels egne lokaler, samt folkeskolernes lokaler på hverdage efter kl. 15.00 og i weekender. Vi udlåner mere end 3800 lokaler og anlæg til klubber og foreninger. Lokalerne til fritidsaktiviteter og idræt stilles til rådighed for foreninger, der er godkendt som folkeoplysende forening, samt godkendt af Børn & Kultur, Sekretariatet.
 
Ansøgningsfrister
Indendørs lokaler – 15. februar hvert år
Sæsontildeling (dvs. faste dage og klokkeslæt hele sæsonen igennem) sker efter at ansøgningerne er indsendt til Børn & Kultur, Sekretariatet senest d. 15. februar hvert år.
Sæsonen følger skoleåret fra starten af august til midt i juni året efter.
 
Udendørs faciliteter – 15. november hvert år
For udendørs faciliteter er ansøgningsfristen 15. november hvert år, for det efterfølgende års udendørs sæson (1. april – 1. november).
 
Du kan søge om at låne et lokale på vores foreningsportal
Ansøgninger der modtages rettidigt, medtages i hovedfordelingen, medens senere indkomne ansøgninger tilgodeses i det omfang, de tiloversblevne timer kan dække behovet.
Enkeltdage der kan planlægges inden ansøgningsfristen, fordeles sammen med sæsontildelingen. Tilladelse til enkeltdage/arrangementer i løbet af sæsonen ansøges løbende, dog senest 14 dage inden arrangementet.
 
 
Overnatning på kommunale skoler
De kommunale folkeskoler kan i et vist omfang benyttes til overnatning i forbindelse med stævner og arrangementer.
 
Når foreningen ønsker at benytte en eller flere skoler til overnatning, skal man sende en ansøgning via foreningsportalen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
-      Hvilket arrangement søger foreningen overnatning til
-      Hvilke(n) skole(r) ønsker foreningen at benytte
-      Antal personer der skal overnatte
Ansøgningsfristen er 6 uger inden arrangementet.
Det er gratis for godkendte foreninger, at overnatte i kommunale lokaler. 
 
50 deltagere er minimumgrænsen for, at der kan stilles lokaler til rådighed for overnatning.
 
 

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Administration & Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Administration & Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune