Underskudsgarantier

Der afsættes årligt et beløb til KULTURpuljen til kulturelle arrangementer.

Beløbet fordeles løbende af Kultur & Fritidsudvalget i henhold til ”Retningslinjer for KULTURpuljen til kulturelle arrangementer".

 

Kontakt

Kulturadministration
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Charlotte Nolting
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Børn & Kulturadministration

© 2012 i Esbjerg Kommune