Støtte til frivilligt socialt arbejde i ældre- og pensionistforeninger

Ældre- og pensionistforeninger i Esbjerg Kommune har hvert år mulighed for at søge støtte til frivilligt socialt arbejde.

Læs om støtte til frivilligt socialt arbejde i ældre- og pensionistforeninger

Hvem kan søge støtte?

Støtte kan søges af foreninger, som har aktiviteter for ældre over 60 år i Esbjerg Kommune.

Landsdækkende organisationer og støtteforeninger eller vennekredse i tilknytning til et ældrecenter kan ikke søge støtte.

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges støtte til: 

  • generelle tilbud, hvor der er en frivillig social indsats til gavn for ældre over 60 år i Esbjerg Kommune
  • drift, dvs. husleje, telefon eller kørsel

Støtte gives for ét år ad gangen, og der skal ansøges hvert år. Støtten gives efter § 79 i lov om social service.

Sådan søger du

Brug selvbetjeningsløsningen under HVAD VIL DU? øverst på siden, eller udfyld og send ansøgningsskemaet med bilag til:

Esbjerg Kommune
Sundhed & Omsorg
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Att.: Karen Marie Andreasen

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge støtte fra § 79-midler til aktiviteter for ældre over 60 år er hvert år den 15. oktober.

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Administration & Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Administration & Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune