Arkiver

Se de forskellige arkiver i Esbjerg Kommune nedenfor:

Bramming Byhistoriske Arkiv

Område: Bramming Sogn i Esbjerg Kommune
Mødestedet, Skolegade 10, 1. sal
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 39 20
E-mail: bram-byhist@mail.dk
Hjemmeside: www.brammingby.dk

----------------------------------------------------------------------

Darum Sognearkiv

Område: Darum Sogn i Esbjerg Kommune
Darum Fritidscenter, Nørrebyvej 12
Store Darum - 6740 Bramming
Post til: Leder Elisabeth M. Rasmussen
Sønderbyvej 11
Store Darum - 6740 Bramming
Tlf.: 21 23 65 05
E-mail: darumsognearkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.darumsognearkiv.dk

----------------------------------------------------------------------

Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv

Område: Vester Nykirke Sogn i Esbjerg Kommune
Vibækvej 2
Endrup - 6740 Bramming
Post til: Niels Erik Junk
Gummesmarkvej 8
Vong - 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 12 59
E-mail: hartvig.vind@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Område: Esbjerg Kommune
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Post til: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00
E-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.eba.esbjergkommune.dk

----------------------------------------------------------------------

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Område: Farup Sogn i Esbjerg Kommune
Farup Skole
Farup Kirkevej 2
Kirkeby - 6760 Ribe
Post til: Leder Mette Lind
Farup Kirkevej 29 A, Kirkeby
6760 Ribe
Tlf.: 75 41 03 73
E-mail: farupsognslokalarkiv@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

Grimstrup Sognearkiv

Område: Grimstrup Sogn i Esbjerg Kommune
Grimstrup Skole
Skovbrynet 2
6818 Årre
Tlf.: 75191287
Post til: Leder Hjørdis Larsen
Egelundvej 22
Grimstrup - 6818 Årre
E-mail: grimstrupsognearkiv@yahoo.dk
Hjemmeside: http://www.grimstrup-online.dk/content/vores-f%C3%A6lles-historie

----------------------------------------------------------------------

Guldager Sognearkiv

Område: Guldager Sogn i Esbjerg Kommune
Guldagervej 76
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 11 60 24
E-mail: moghjb@esenet.dk
Hjemmeside: http://www.guldagerkirkeby.dk/content/guldager-sognearkiv-er-flyttet-igen

----------------------------------------------------------------------

Gørding Sognearkiv

Gørding Sogn i Esbjerg Kommune
Plejehjemmet Østergården
Nørremarken 23
6690 Gørding
Post til: Nora Olesen
Birkevænget 9
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 88 75
E-mail: bjerg@olesen.dk  
Hjemmeside: www.gordingarkiv.dk   

----------------------------------------------------------------------

Hjerting Lokalarkiv

Område: Hjerting Sogn i Esbjerg Kommune
Jon & Dittes Hus
Gl. Guldagervej 12
6710 Esbjerg V
Tlf.: 29 11 62 30
E-mail: hjertinglokalarkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk

----------------------------------------------------------------------

Hjortlund Sognearkiv

Område: Hjortlund Sogn i Esbjerg Kommune
Fårevej 16
6771 Gredstedbro
Post til: Leder Lauritz Lauritzen
Hjortlundvej 19
6771 Gredstedbro
Tlf.: 75 43 10 40
E-mail: la@lahjortlund.dk

----------------------------------------------------------------------

Hostrup Sognearkiv

Område: Hostrup Sogn i Esbjerg Kommune
Kokspang Fritidscenter
Kokspangvej 54
6710 Esbjerg V
Post til: Leder Elna Vogt
Kokspang Hedevej 5
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 26 91 65
----------------------------------------------------------------------

Hunderup Sognearkiv

Område: Hunderup Sogn i Esbjerg Kommune
Kjærgårdvej 9
Hunderup - 6740 Bramming
Post til: Leder Niels Hansen
Birke Allé 8
6740 Bramming
Email: hunderupsognearkiv@gmail.com
Tlf.: 75 17 34 06
----------------------------------------------------------------------

Hviding Sognearkiv

Område: Hviding Sogn i Esbjerg Kommune
Egecentret
Ribevej 2 B
Egebæk - 6760 Ribe
Post til: Leder Anne Lorenzen
Hviding Kirkevej 22
6760 Ribe
Tlf.: 75 44 51 27
E-mail: anne@hvidingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk

----------------------------------------------------------------------

Jernved Sognearkiv

Område: Jernved Sogn i Esbjerg Kommune
Jernved Skole - Aktivitetshuset
Kirkebakken 33
Jernved - 6771 Gredstedbro
Post til: Leder Ole Steinmeier
Valmuemarken 3
6771 Gredstedbro
Tlf.: 75 43 12 78
E-mail: ole@steinmeier.dk
Hjemmeside: http://gredstedbroegnen.dk/foreninger/sognarkivet/

----------------------------------------------------------------------

Kalvslund Sognearkiv

Område: Kalvslund Sogn i Esbjerg Kommune
Østervej 4
Kalvslund - 6760 Ribe
Post til: Leder Jørgen Jørgensen
Østervej 26
6760 Ribe
Tlf.: 75 43 70 07
E-mail: hnkjaer@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

Ribe Byhistoriske Arkiv

Område: Ribe By i Esbjerg Kommune
Seminariehuset
Simon Hansens Vej 1
6760 Ribe
Post til: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 76 60
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.rba.esbjergkommune.dk

----------------------------------------------------------------------

Seem Sognearkiv

Område: Seem Sogn i Esbjerg Kommune
Seem-Varming Skole
Varmingvej 1
6760 Ribe
Post til: Leder Søren Mulvad
Varming Vesterby 9
6760 Ribe
Tlf.: 75 44 11 77
E-mail: mulvadvarming@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

Skads Sognearkiv

Område: Skads Sogn i Esbjerg Kommune
Aktivitetshuset
Sdr. Skadsvej 23
6705 Esbjerg Ø
Post til: Leder Svend O. Pedersen
Efterårsvej 1
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 16 04 23
E-mail: skadssognearkiv@stofanet.dk
Hjemmeside: www.sksa.dk

----------------------------------------------------------------------

Spandet Sognearkiv

Område: Spandet Sogn i Esbjerg Kommune
Arnumvej 9
Spandet - 6760 Ribe
Post til: Leder Jesper Olsen
Skolevænget 6 A
Spandet - 6760 Ribe
Tlf.: 74 86 71 36
E-mail: jo-mo@mail.tele.dk

----------------------------------------------------------------------

Vejrup Sognearkiv

Område: Vejrup Sogn i Esbjerg Kommune
Vejrup Endrup Fritidscenter
Skolevænget 5
Vejrup - 6740 Bramming
Post til: Leder Birger Henriksen
Fasanvej 7
Vejrup - 6740 Bramming
Tlf.: 30 95 48 54
E-mail: birger07@hotmail.com  
Hjemmeside: http://www.vejrupsognearkiv.dk/

----------------------------------------------------------------------

Vester Nebel Sognearkiv

Område: Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune
Sognehuset
Stokbrovej 18
6715 Esbjerg N
Post til: Leder Henning Jørgensen
Lifstrup Hovedvej 54
6715 Esbjerg
Tlf.: 75 16 92 46
E-mail: hj@vnsa.dk

---------------------------------------------------------------------- 

Vester Vedsted Lokalhistoriske Arkiv

Område: Vester Vedsted Sogn i Esbjerg Kommune
Vester Vedsted Byvej 55
Vester Vedsted - 6760 Ribe
Post til: Leder Bjarne L. Sørensen
Vester Vedsted Byvej 26
6760 Ribe
Tlf.: 75 44 50 90
Mail: bjls@bbsyd.dk

----------------------------------------------------------------------

Vilslev Jedsted Sognearkiv

Område: Vilslev Sogn i Esbjerg Kommune
Vilslev Forsamlingshus, Vilslevvej 59
Vilslev
6771 Gredstedbro
Post til: Leder Stig Hegn
Jedsted Klostervej 77
6771 Gredstedbro
Tlf.: 51 96 64 73
E-mail: stighegn@bbsyd.dk 
Hjemmeside: www.bricksite.com/vilslevjedsted

© 2012 i Esbjerg Kommune