Havneudvidelse

Esbjerg Havn ønsker at udvide havnen mod sydøst, da der er en stadig større efterspørgsel på havnens arealer. Ydermere forventes en stigning i den internationale godstrafik på 75 %, over de næste 20 år.

Havneudvidelsen ønskes placeret i et område, der for langt størstedelens vedkommende er udlagt til havneformål i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022.

På terræn gives der mulighed for byggeri op til 40 m fra terræn. Der skabes desuden mulighed for opstilling af kraner som faste konstruktioner på op til 100 m. Ved fast konstruktion forstås kraner på skinner som er permanent på havnen. Hvis dele af selve havnebassinet fyldes op, åbnes der kun mulighed for byggeri på op til 8½ m fra terræn. Bygningerne må udelukkende tjene til drift ved molerne. På sydlige mole gives der mulighed for at etablere et højlager til flydende gods på op til 60 m.

Havneanlæg er opført i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 1, hvorfor udvidelsen med nyanlæg skal ledsages af en redegørelse.

Kontakt

Teknik & Miljø

TEKNIKBUTIKKEN
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.  76161616
Fax. 76161320
plan@esbjergkommune.dk

 

 


© 2012 i Esbjerg Kommune