Mellembyplanerne

Byrådet har besluttet, at der skal laves mellembyplaner for kommunens fire mellemstore byer. I mellembyplanerne ønsker Byrådet at samle de idéer og visioner, som man går med i de mellemstore byer, i en form for idékatalog, der fremover kan danne baggrund for en videre fysisk og æstetisk planlægning og udvikling af byerne.

 

Det er meningen, at mellembyplanerne skal afspejle byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, byens kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte bys helt særegne præg. Mellembyplanerne rummer ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter af en mere langvarig karakter, og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter, som er lige til at gå til her og nu.

 

Det er et af hovedmålene med mellembyplanerne, at der hermed bliver sat mere fokus på de lokale styrker, herlighedsværdier og udviklingsmuligheder, som ligger i Esbjerg Kommunes mellemstore byer, både for at øge interessen for disse byer blandt egne indbyggere, som blandt kommende tilflyttere, men også af hensyn til byernes fortsatte fremtidige udvikling som selvstændige levedygtige samfund.

 

Mellembyplanerne beskriver en række ønsker og visioner til projekter i byerne, som borgere og lokalråd selv, med den indvundne erfaring fra processen omkring mellembyplanen, kan arbejde videre med at få realiseret. Der er ikke fra politisk side bundet en efterfølgende økonomi op på mellembyplanerne til en realisering af de mange idéer, men man håber på, at man i de mellemstore byer selv, med planerne i hånden, mere målrettet kan søge om tilskud ved diverse fonde til en realisering af nogle af idéerne.

 

Mellembyplanerne er blevet til i et udviklingssamarbejde mellem lokale borgere, kommunale planlæggere fra Plan og Vej & Park samt eksterne konsulentvirksomheder.

 

Kontakt

Teknik & Miljø

TEKNIKBUTIKKEN
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.  76161616
Fax. 76161320
plan@esbjergkommune.dk

 

 


© 2012 i Esbjerg Kommune