Det havnenære byområde

Mål

  • At forbedre og forskønne det havnenære byområde kvalitetsmæssigt og arkitektonisk
  • At forbedre den fysiske og visuelle sammenhæng mellem by, havn og Byparken
  • At borgere og gæster oplever et kvalitetsløft

havn og by

Status
Området er karakteriseret ved at støde op til de ældste dele af havnen. Området har nogle af de ældste bygninger og karreer i Esbjerg, og mange af dem trænger til forbedring. Byrummene anvendes heller ikke optimalt. Området har en række uudnyttede muligheder.

Projekt
På baggrund af et program for områdefornyelse efter byfornyelsesloven gennemføres forbedringer i området. Det drejer sig bl.a. om bedre fodgængerforbindelser, som binder Kongensgadeområdet sammen med den nye sti, Klevestien, og om etablering af en ny havnepromenade, der har forbindelse med Landgangen. Realiseringen påbegyndes inden for den nærmeste fremtid.

Forsøg juni – september 2012 . Første fase i gennemførelsen
Der bliver et stort byrums- og trafikforsøg fra 22. juni til 24. september 2012 i det havnenære byområde. Der bliver midlertidige opstillinger i en række gader for at få mere liv, flere oplevelsesmuligheder og mere udeservering i bymidten. Der bliver bl.a. en promenade-strækning i Havnegade. Velkomstcenter med energiudstilling på hjørnet af Havnegade/Stormgade. Kirkegade som cykelgade. Smedegade som cafégade. Flere aktiviteter i Kongensgade.

Resultatet af forsøget skal danne grundlag for udformning af de senere permanente løsninger i det havnenære byområde. 

Byrums- og trafikforsøg er nærmere beskrevet her

Film: Esbjerg Strand

Få i denne animation fornemmelsen af hvordan projektet; Esbjerg Strand, vil se ud med den skønne nye lystbådehavn.

Se filmen og glæd dig - åbner i et nyt vindue

Klik på billedet og se filmen, som åbner i medieafspiller.

samarbejdet

© 2012 i Esbjerg Kommune