Lokalplaner

Lokalplan dokumenter

 

Idéfase til Vindmøller i Lundsmark

Nye lokalplaner

Forslag til lokalplaner:

 

Vedtagne lokalplaner:

 

Lokalplaner vedtaget i 2019

 

Lokalplaner vedtaget i 2018

 

Lokalplaner før 2018 kan man finde på kommunes wepGis

https://webkort.esbjergkommune.dk/spatialmap?

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

Søg planer

© 2012 i Esbjerg Kommune