Kommuneplan 2018-2030

Esbjerg Byråd vedtog d. 18. december 2017 endeligt kommuneplan 2018-30. Kommuneplan 2018-30 er styringsredskabet og den samlede plan for den fysiske udvikling i Esbjerg Kommune. Kommuneplanen fastlægger byrådets mål og retningslinjer for kommunens udvikling både i byerne og i det åbne land for en periode på 12 år. Samtidig sammenfatter kommuneplanen de forskellige kommunale planer, som f.eks. planer for trafik, landbrug, natur og skoler. Den fastsætter desuden rammer for lokalplaner, behandling af byggesager og administration i det åbne land. Planen revideres hvert fjerde år efter en forudgående kommuneplanstrategi.

Kommuneplanen består af følgende dele:

• Hovedstruktur med retningslinjer og redegørelse gældende for hele kommunen
• Rammer der viser, hvad der gælder for et afgrænset geografisk område
• Kommuneplanen på kort
• Beskrivelse af lokalområder, der fortæller om de enkelte byer og bydeles værdier og særkender

Forud for den endelige vedtagelse af kommuneplan 2018-30 har et planforslag været i offentlig høring, hvor borger, virksomheder og offentlige myndigheder kunne komme med bemærkninger. I dokumentet Uddrag og Vurderinger kan man se, hvilke bemærkninger der er kommet, hvordan de er blevet vurderet og om det giver anledning til ændringer i forslaget.
Derudover knytter der sig en række baggrundsanalyser til kommuneplanen 2018-30. Disse findes som bilag til planen.

 

Klik herunder for at se forslag til kommuneplanændringer:

2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej.

2018.29 Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg.

2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade.

2017.03 Kolonihaveområder

2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet.

 

Klik herunder for at se nyligt vedtagne kommuneplanændringer. Ændringerne er implementeret i den digitale kommuneplan, der kan ses online:

2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde.

2017.10 Gjesing Nord, Plejcenter og boligområde ved Krebsestien.

2017.01 Gørding Landområde, Konferencecenter og bolig ved Gørdinglund.

2018.20 Arealkrævende Erhverv.

2017.12 Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej

2018.16 Område til kontorerhverv og boliger i Jerne.

2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Alle.

2016.57 Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg

2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej, Esbjerg.

2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting

2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej.

2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33

2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø

TEKNIKBUTIKKEN
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.  76161616
Fax. 76161320
plan@esbjergkommune.dk

 

 


Tidligere planer

© 2012 i Esbjerg Kommune