Esbjerg Byråd har den 17. juni 2019 vedtaget at sende forslag til Planstrategi 2022-34 i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 4. juli til den 15. september 2019.

 

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er den politiske strategi for kommunens langsigtede udvikling. Det er et lovkrav at alle byråd har vedtaget en planstrategi i første halvdel af deres valgperiode, det vil sige, at alle kommuner mindst hvert fjerde år udarbejder en planstrategi. I denne valgperiode skal planstrategien være vedtaget inden udgangen af 2019. Byrådet kan undervejs i valgperioden vedtage flere planstrategier, hvis byrådet finder det nødvendigt.

En planstrategi skal indeholde oplysninger om:

 • Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen

 • Beskrivelse af den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen

 • Stillingtagen til om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller indenfor definerede temaer.

Strategien skal indeholde byrådets politiske strategi for udviklingen af Esbjerg Kommune og er en overordnet strategi for sektorplaner og politikker. Strategien lægger således linjerne for den fysiske planlægning og udvikling af Esbjerg Kommune i de kommende år.

Planstrategi 2022-34 tager som alt andet strategi- og visionsarbejde i Esbjerg Kommune udgangspunkt i Vision 2025 Velfærd Vækst.

Hvad handler Planstrategi 2022-34 om?

Strategien er et vækstorienteret dokument, der med en tæt kobling til alle kommunens forvaltninger også rummer et stærkt velfærdselement. Strategien kommer godt omkring de mange opgaver som Esbjerg Kommune varetager. Det sker med udgangspunkt i temaerne:

 • Byer og borgere

 • Bosætning

 • Erhvervsområder til fremtidens behov

 • Grøn by og grøn omstilling

 • Det åbne land

Planstrategien rummer herudover en fælles platform for Storbyregion Esbjerg, som er formuleret i samarbejde med Varde og Fanø Kommuner. Den samme tekst præsenteres også i Varde og Fanø Kommuners planstrategier. De tre strategiske udviklingsspor for dette arbejde er byomdannelse, byturisme og mobilitet.

Planstrategi 2022-34 foreligger som to dokumenter: Mål & Handlinger og Baggrundsrapport. Mål & Handlinger har til hensigt at tilgængeliggøre strategiens målsætninger ved bl.a. at sætte konkrete handlinger på de overordnede linjer. Handlingsdelen af Mål & Handlinger forventes at blive opdateret undervejs i planperioden. Baggrundsrapport indeholder de informationer, som er lovpligtige for en planstrategi.

Mål & Handlinger kan ses her

Baggrundsrapport kan ses her

Hvad er dine muligheder?

Der afholdes tre borgermøder i høringsperioden:

 • 3. september: Fællessalen, SeminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, Ribe

 • 5. september: Mødelokalet, Bramming Bibliotek, Sct. Knuds Alle 2L, Bramming

 • 9. september: Krydset, Stengårdsvej 313, Esbjerg Ø

 

Alle tre borgermøder afholdes i tidsrummet 19.30-21.00.

 

I høringsperioden fra den 4. juli til den 15. september 2019 kan du indsende bemærkninger eller ændringsforslag til planstrategien til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk.

Kontakt

Teknik & Miljø

TEKNIKBUTIKKEN
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76161616

Kontakt Plan (NemID)

© 2012 i Esbjerg Kommune