Sygemeldt - hvad så?

HVAD VIL DU?

Book en samtale

Hvis du har et igangværende sygedagpengeforløb ved en beskæftigelsesrådgiver, kan du booke din næste samtale på nedenstående link.

Log på med dit NemId og nøglekort

 

Hvis du bliver syg, har du i nogle tilfælde ret til sygedagpenge.  

Som sygemeldt lønmodtager har du enten ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder visse beskæftigelseskrav op til sygemeldingen.

Som sygemeldt ledig med ret til dagpenge overgår du til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal Jobcentret følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til dit arbejde eller på anden måde bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som muligt

Klik videre og læs, hvordan du skal forholde dig, hvis du er sygemeldt.  

Sygedagpenge - som ledig Sygedagpenge - som lønmodtager

 

Job på særlige vilkår

For nogle borgere kan eksempelvis sygdom, funktionsnedsættelse eller varigt nedsat arbejdsevne gøre det så svært at varetage et ordinært arbejde, at der er brug for et job med særlig støtte. Læs mere om ordningerne her.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Jobcenter

Se på kort - Jobafklaring

 

© 2012 i Esbjerg Kommune