Skal du søge intergrationsydelse?

Du kan evt. få Integrationsydelse, hvis du ikke har en anden indkomst, og ikke kan få uddannelses- eller kontanthjælp.

Flere borgere vil få integrationsydelse fremover, da det er blevet sværere at få uddannelses- eller kontanthjælp.

Efter 1.januar 2019 skal du opfylde to optjeningskrav, før du kan have ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

De to optjeningskrav er:

  • Opholdskrav: 9 ud af 10 års lovligt ophold i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • Beskæftigelseskrav: 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse svarende til 4.810 timers arbejde inden for de seneste 10 år.

Beskæftigelseskravet gælder:

  • Udlændinge indrejst og registreret i Folkeregisteret i bopælskommunen første gang i Danmark efter 1. januar 2008.
  • Personer registreret før 1. januar 2008, som senere har været udrejst i mere end 12 på hinanden følgende måneder.

 

Du kan læse mere om integrationsydelse her på borger.dk

Find Integrationshuset


 

© 2012 i Esbjerg Kommune