Her søger du Uddannelseshjælp - når du er under 30 år

Er du uden kompetencegivende uddannelse er målet, at få dig hurtigst muligt i uddannelse. Er du ikke er i stand til at uddanne dig på grund af f.eks. sociale eller helbredsmæssige problemer, er målet sammen med dig at lave en plan, så du kommer i uddannelse.

Løs straks disse tre opgaver:

 1. Ring til Uddannelseshuset på tlf.: 7616 5500 og aftal din første samtale
   
 2. Her er der en video med tips til din ansøgning og  en oversigt over hvilke dokumenter du skal vedhæfte - se dem straks:
     
 3. Udfyld ansøgning inden samtalen i Uddannelseshuset

 

Er du ikke digital, får du udleveret en papiransøgning i Uddannelseshus/Jobcenter.

Huskelisten:

 • Lønsedler for de seneste 30 dage
 • SU tildelingsskema eller andre indtægter
 • Feriegodtgørelse
 • Fyreseddel/opsigelse
 • Afmelding fra skole/uddannelsessted 
 • Bankkontoudskrift m. posteringer for den seneste måned på alle dine konti i banken. F.eks. løn- og budgetkonto, børne- og uddannelsesopsparing, ratepension eller kapitalpension
 • Dokumentation på bankkonti, der er ophørt i indeværende år
 • Boligudgifter (husleje, varme, el, vand m.m.)
 • Gæld i bil el. motorcykel, herunder dokumentation for at långiver har pant i bil el. motorcykel
 • Opholdstilladelse el. opholdsbevis
 • Formue i øvrigt: campingvogn, båd, hest, malerier, smykker, ægte tæpper mv.
© 2012 i Esbjerg Kommune