Indhold på siden:

-Hvad er formålet med ledsagerordningen?
-Hvad kan ledsagerordningen bruges til?
-Hjælpens omfang?
-Opsparing af ubrugte timer
-Hvad omfatter ledsagerordningen?
-Hvem skal betale hvad?
-Hvem bevilger ledsagelse?
-Ledsagerkort
-Hvordan administreres ledsagerordningen?
-Regler for beregning af timeforbrug
 

Hvad er formålet med ledsagerordningen?
Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på lige fod med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængige af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere fra bomiljøet.

Hvad kan ledsageordningen bruges til?
Aktiviteter uden for hjemmet, eksempelvis biograf- og teaterture, besøg hos familie og venner, indkøbsture, udflugter m.m.

Du afgør, hvad ledsagelsen ønskes brugt til.

Ledsageordningen kan ikke bruges til fx lægebesøg, sygehusbesøg, vederlagsfri fysioterapi herunder også ridefysioterapi.

Hjælpens omfang
Du har ret til maksimalt 15 timers ledsagelse pr. måned.
I vurderingen af timeantallet vil indgå i hvilket omfang, du i forvejen modtager individuel praktisk ledsagelse efter anden lovgivning. Disse timer modregnes i de månedlige 15 timer.

Opsparing af ubrugte ledsagetimer
Har du ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, f.eks. til en rejse, har du mulighed for at spare timer sammen. Du kan dog højst spare timer op over en periode på 6 mdr. -timer der er ældre end 6 mdr. bortfalder.
Du kan ikke bruge ledsagetimer på forskud.

Hvad omfatter ledsageordningen?
Selve ledsagelsen samt de praktiske funktioner, der er forbundet med den, f.eks.:

  • hjælp til at tage overtøj af og på
  • hjælp med kørestolen
  • hjælp ved toiletbesøg
  • køre din bil

Ledsageren må ikke give medicin og ikke udføre plejeopgaver eller husligt arbejde i hjemmet. Ledsageren må ikke foretage personløft.
Ledsageren skal ikke give socialpædagogisk bistand, være kontaktperson, støtteperson eller besøgsven.

Obs.: Det er ikke muligt at bruge ledsagerens bil til transport.

Hvem skal betale hvad?
Ledsagelsen er gratis for dig. Afledte udgifter ved ledsagelsen, f.eks. din egen og ledsagerens entrébilletter, transportudgifter m.m. betales af dig.
Der kan dog søges om et årligt tilskud til dækning af de udgifter, der er forbundet med at have en ledsager med til forskellige aktiviteter.

Hvem bevilger ledsagelse?

Det er Esbjerg Kommune, der efter konkret vurdering afgør, om du oplylder besingelserne for at få en bevilling til ledsageordningen.

Kontakt Borgerservice for bevilling af ledsageordningen. Du finder oplysningerne i boksen her til højre.

Ledsagerkort

Det er muligt at søge et ledsagekort til brugere af Ledsageordningen.

Danske handicaporganisationers brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum.

Ledsagekortet dokumenterer dit behov for at have en ledsager med, når du skal fx skal med tog, bus, på museum, i teatret eller lignende.

Du kan læse mere om Ledsagerkortet her på Danske Handicaporganisationer hjemmeside ved at klikke på dette link.

Hvordan administreres ledsagerordningen

Hvordan administreres og tilrettelægges ledsagelsen
Administration og tilrettelæggelse af ledsagelse varetages af Sygedagpenge & Sociale Ydelser.

For at have mulighed for at imødekomme dine ønsker om ledsagelse, tilrådes det så tidligt som muligt og senest 14 dage før at aftale, hvornår og til hvad, du ønsker ledsagelse. 

Regler for beregning af timeforbrug:

  • En ledsagelse kan ikke vare mindre end én time
  • Aflyser du en ledsagelse senere end 4 timer før ledsagelsen, anses timerne som forbrugte og kan ikke opspares.
  • Kan ledsagelse derimod ikke ske af administrative grunde anses timerne som ikke forbrugte.

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune