Har du brug for en Ledsager?

HVAD VIL DU?

Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Kommunens Kontaktcenter på telefon 7616 1616. 
Du kan også få hjælp i Borgerservice, husk at tage dit NemID med.

Info til dig, som har brug for en ledsager

En ledsager kan give dig større handlefrihed så du, som andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. Dette uden altid at være afhængig af hjælp fra f.eks. familie, venner eller medarbejdere fra bo-miljøet.

I teksten herunder, kan du læse meget mere om betingelser for at få en ledsager, og hvad en ledsager kan bruges til.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os ved at ringe til vores Kontaktcenter på tlf. nr. 7616 16 16 eller i Borgerservice.

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få en ledsager.

Hvis du har fået bevilget en ledsager, inden du er fyldt 67 år, kan du stadig have en ledsager, når du er fyldt 67 år.

Det er en betingelse, at din funktionsevne er betydelig og varigt nedsat og at du derfor ikke kan færdes alene.

Vi laver en konkret vurdering af om du opfylder betingelserne for at få en ledsager.


Du kan bruge en ledsager til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet, f.eks. biograf- og teaterture, besøg hos familie og venner, indkøbsture, udflugter m.m.

Du afgør, hvad du ønsker at blive ledsaget til.

Du kan ikke bruge ledsager til f.eks. lægebesøg, sygehusbesøg, vederlagsfri fysioterapi herunder også ridefysioterapi.


Vejledning til, hvad en ledsager må og ikke må (ikke udtømmende)

Hvad kan/må en ledsager:

 • Ledsage til selvvalgte aktiviteter ud af huset, f.eks. sport, gåture og indkøb. Der kan ikke tilbydes hjælp til omklædning, og ledsager må ikke deltage i aktiviteterne.
 • Hjælpe dig køre- og gåklar m. kørepose, fodtøj og overtøj.
 • Være behjælpelig med indkøb, både dagligdags- og mere specielle og personlige indkøb. Ledsager må hjælp med at finde varer under indkøb, tage dem ned fra hylderne og bære indkøbte varer hjem. I alle tilfælde skal indkøbene på forsvarlig vis kunne transporteres hjem af dig og ledsager. Ledsager må max. løfte 11 kg.
 • Hjælpe dig i forbindelse med spisning, hvis der ikke er risiko for fejlsynkning. Ledsager må ikke lave specialmad eller blende maden. Ledsager må ikke made dig.
 • Skubbe en kørestol. Hvis turen går til et sted med vanskeligt terræn, som f.eks. grøn koncert skal du sidde i el-kørestol eller andet eldrevet køretøj. Hvis vi vurderer, at opgaven med at skubbe din kørestol er for tung kan vi kræve, at du søger om hjælpeforanstaltninger, der kan afhjælpe det. Kørestolen skal være køreklar for, at ledsagelse kan gennemføres.
 • Guide dig til at færdes, evt. ved at ledsager holder fast i dig.
 • Køre din bil. Ansvar ved uheld påhviler dig/din bils forsikring. Hvis du selv kører bilen, skal der være tegnet en fører/passager forsikring.
 • Understøtte kommunikationen på dine vegne, f.eks. hvis du er afasibruger
 • Støtte til betaling. Du har selv ansvaret for dine penge. Du varetager betalingen, og støtten kan gives ved, at der i et samarbejde betales og pengene findes frem. Ledsager må ikke bruge dit betalingskort eller mobilepay.

Ledsagere må ikke:

 • Ledsage til læge, sygehus, lægeordineret fysioterapi og ride fysioterapi. Dog undtaget, hvis du skal have en vaccine ved lægehuset.
 • Lifte dig, betjene trappeklatrer, gribe dig ved fald eller hjælpe dig op efter fald
 • Lade dig holde fast i sig under gang
 • Påføres udgifter i forbindelse med ledsagelse, f. eks. entré, bespisning, transport, ophold i forbindelse med rejser, rejseforsikringer
 • Køre med dig i sin egen bil
 • Være part i din sag. Det vil sige deltage i nogen former for møder, f.eks. med offentlige myndigheder, rådgivere, sagsbehandlere, advokater og banker
 • Underskrive dokumenter for dig, f.eks. i banker og på posthuse
 • Tage ansvar for personer/hunde, der er sammen med dig under ledsagelse
 • Tage initiativ til ledsagelse, planlægge indholdet eller stå for det praktiske såsom at bestille billetter mm.
 • Opholde sig i dit hjem
 • Lade ledsagelsen foregå i ledsagers hjem, sommerhus eller lignende
 • Modtage gaver

Ved tvivl kan du kontakte:

Marlene Hejbøl         tlf. 76 16 94 10

Charlotte Mumm      tlf. 76 16 91 92

Berit Gammelvind    tlf. 76 16 94 14

Bente Elkjær Larsen tlf. 76 16 85 87

Træffes mandag–onsdag mellem 9-15, torsdag mellem 9-16 og fredag mellem 9-13.

(Revideret januar 2019)


Du har ret til maksimalt 15 timers ledsagelse pr. måned.
I vurderingen af timeantallet vil indgå i hvilket omfang, du i forvejen modtager individuel praktisk ledsagelse efter anden lovgivning. Disse timer modregnes i de månedlige 15 timer.


Har du ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, f.eks. til en rejse, har du mulighed for at spare timer sammen. Du kan dog højst spare timer op over en periode på 6 mdr. -timer der er ældre end 6 mdr. bortfalder.
Du kan ikke bruge ledsagetimer på forskud.


Ledsagelsen er gratis for dig.

Afledte udgifter ved ledsagelsen, f.eks. din egen og ledsagerens entrébilletter, transportudgifter m.m. betales af dig.
Der kan dog søges om et årligt tilskud til dækning af de udgifter, der er forbundet med at have en ledsager med til forskellige aktiviteter.

Du kan her søge om dækning af dine udgifter i forbindelse ledsagelse.


Det er sagsbehandler i afdelingen Sygedagpenge & Sociale Ydelser, der efter konkret vurdering afgør, om du opfylder betingelserne for at få en bevilling til ledsageordningen.

Kontakt Sygedagpenge & Sociale Ydelse for at høre mere om bevilling af ledsageordningen.


Når du har fået bevilget en ledsager, har du mulighed for at søge om et ledsagerkort.

Danske handicaporganisationers brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum.

Ledsagekortet dokumenterer dit behov for at have en ledsager med, når du f.eks skal med tog, bus, på museum, i teatret eller lignende.

Du kan læse mere om Ledsagerkortet her på Danske Handicaporganisationer hjemmeside ved at klikke på dette link.


© 2012 i Esbjerg Kommune