Individuelle transportmidler (taxa)

 • Du skal have et varigt handicap (fysisk eller psykisk), og ikke være i stand til at tage offentlige transportmidler.
  Ved varigt forstås et handicap, der ikke forventes ændret indenfor et år.
 • Du skal have et rimeligt kørselsbehov

Det er ikke en betingelse, at du er pensionist.

Hvad kan ordningen bruges til?

Transport til fx.

 • Indkøb
 • Fritidsaktiviteter
 • Familiebesøg og lignende

Hvad kan ordningen ikke bruges til?

 • Læge/speciallæge/vagtlæge
 • Sygehus

Hvad koster det?

 • Du skal selv betale 1/3 af taxaudgiften
 • Du kan max få bevilget 400 kr. pr. måned. Helt undtagelsesvis kan beløbet efter en konkret vurdering være større
 • Du skal selv lægge beløbet ud for taxakørsel. 

Afregning

Efter du har indsendt taxaboner, sker der månedsvis afregning (med fradrag af egenbetalingen)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune