Handicapkørsel

Læs om handicapkørsel

Handicapkørsel er en særlig form for kollektiv trafik, for de borgere, der ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik.
 

Hvem kan få?

Er du bevægelseshæmmet kan du få taxakørsel til fritidsformål.

Der er følgende kriterier:

 • Du er bevægelseshæmmet og har ganghjælpemidler, såsom kørestol, krykker, rollator.

 • Du er blind eller svagtseende, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder. Synsnedsættelse skal være lægeligt dokumenteret.

 • Du kan ikke benytte offentlige transportmidler.

 • Det fysiske handicap skal være længerevarende (mindst 1 år).

 

Hvem kan ikke få?

Følgende handicaps berettiger ikke til optagelse i ordningen:

 • Psykiske lidelser

 • Døvhed

 

Hvad kan ordningen bruges til?

Ordningen gælder kørsel til behandlinger, du selv betaler for, og til fritidsformål, altså besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Ordningen kan ikke benyttes i forbindelse med kørsel til behandling, terapi og lign. bl.a.:

 • Kørsel til/fra læge

 • Kørsel til/fra speciallæge

 • Kørsel til/fra behandling på sygehus (bortset fra kørsel i forbindelse med weekendophold hjemme)

 • Kørsel til/fra dagcenteraktiviteter, som brugere er visiteret til

 • Kørsel til/fra skole

 • Kørsel til/fra aktiviteter, der udføres som led i en behandling. Det kan være kørsel til lægeordineret eller lægeanbefalet svømning, ridning m.m.
   

Ansøgning:

Det er Esbjerg Kommune, der afgør, om du er omfattet af ordningen.
Du kan ringe til os på telefonnummer 76 16 16 16 eller skrive til:
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Att.: Sociale ydelser
 

Hvad koster det?

Når du er bevilget handicapkørsel, er det Sydtrafik, der administrerer ordningen.

Sydtrafik har fastsat følgende takster:

Der er en egenbetaling på 3,00 kr. pr. kørt km (mindstepris 39 kr.). Kører du om natten i tiden 00.00 til 05.59 skal du betale dobbelt takst.

Der ydes maks. 104 ture om året.

Det er Sydtrafik, der har ansvaret for handicapkørslen og for at fastsætte rejseregler og takster, ligesom selskabet står for kontrakter med vognmænd og afregning med disse.

Desuden skal Sydtrafik planlægge lange kollektive rejser.

Du kan læse mere om ordningen på Sydtrafiks hjemmeside (nyt vindue)

© 2012 i Esbjerg Kommune