Handicapkørsel, til dig der er bevægelses- eller synshæmmet

HVAD VIL DU?

Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Kommunens Kontaktcenter på telefon 7616 1616. 
Du kan også få hjælp i Borgerservice, husk at tage dit NemID med.

Har du brug for handicapkørsel?

Handicapkørsel er en særlig form for kollektiv trafik, som hovedsageligt er til borgere, som ikke har mulighed for at bruge den almindelige kollektive trafik.

Er du bevægelses- eller synshæmmet kan du få handicapkørsel (taxa)  til fritidsformål.

Der er følgende kriterier:

  • Du er bevægelseshæmmet og har ganghjælpemidler, såsom kørestol, krykker, rollator

  • Du er blind eller svagtseende, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder. Synsnedsættelse skal være lægeligt dokumenteret


Du er ikke berettiget til handicapkørsel, hvis:

  • du har psykiske lidelser

  • du er døv


Du kan bruge handicapkørsel til kørsel til behandlinger, du selv betaler for, og til fritidsformål, altså besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Du kan ikke bruge handicapkørsel til kørsel til behandling, terapi og lign. bl.a.:

  • Kørsel til/fra læge

  • Kørsel til/fra speciallæge

  • Kørsel til/fra behandling på sygehus (bortset fra kørsel i forbindelse med weekendophold hjemme)

  • Kørsel til/fra dagcenteraktiviteter, som brugere er visiteret til

  • Kørsel til/fra skole

  • Kørsel til/fra aktiviteter, der udføres som led i en behandling. Det kan være kørsel til lægeordineret eller lægeanbefalet svømning, ridning m.m.


Når du er bevilget handicapkørsel, er det Sydtrafik, der administrerer ordningen.

Sydtrafik har fastsat følgende takster:

Du har en egenbetaling på 3,00 kr. pr. kørt km (mindstepris 35 kr.)
Kører du om natten i tiden 00.00 til 05.59 skal du betale dobbelt takst.

Du kan maximalt få 104 ture om året.

Det er Sydtrafik, der har ansvaret for handicapkørslen og for at fastsætte rejseregler og takster, ligesom selskabet står for kontrakter med vognmænd og afregning med disse.

Desuden skal Sydtrafik planlægge lange kollektive rejser.

Du kan læse mere om ordningen her på Sydtrafiks hjemmeside.


© 2012 i Esbjerg Kommune