Uddannelsestilbud

Esbjerg Kommune har udviklet en STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Det er et 3 årigt uddannelsesforløb, hvor du vil kunne udvikle dig personligt, socialt og fagligt sammen med andre unge.
Du skal visiteres til uddannelsen via din UU-vejleder (se kontakt til højre).

Uddannelsen klæder dig på til voksenlivet og forbereder dig til beskæftigelse.
Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den uddannelsesplan, du og STU tilbud har lavet, og godkendes af UU-Esbjerg.

Linjerne er gennemgående i hele dit STU forløb og skal vælges i samarbejde med din UU-vejleder.

Du kan fx vælge køkken, kreativ, udeliv, metal og butik mm.

Linjerne er modulopbygget. Det er tanken, at linjen danner udgangspunktet for din fremtidige beskæftigelse.

Basisfag – sætter fokus på emner som fx: Mig selv, medborgerskab, bo og fritid.

Valgfag – her er det muligt at lære mere på områder, du har særlig behov for eller interesse i. Det kan fx være medier og IT, krop og sundhed, musik, dansk og regning eller brug af iPad og sociale medier.

På STU Esbjerg kommer du til at være en del af en uddannelse og et ungemiljø med sjove sociale aktiviteter som fx fester, udflugter, studieture og andre begivenheder, du selv er med til at planlægge.

 

Kontakt

UU-specialvejledere:

Ann Thomsen
Majbritt Olesen
Michael Moesgaard
Søren Agerholm Toudal

Formand for visitationsudvalget:
Lene S. Damgaard

Sekretær:
Cecilia Johansen Levandowski

jobaktiv@esbjergkommune.dk
Tlf. 76 16 78 00

Kommunale tilbud

© 2012 i Esbjerg Kommune