Handicap og psykiatrisk hjælp til børn og unge

Fysisk handicap
Udviklingshæmning

At være udviklingshæmmet betyder ikke, at man ikke udvikler sig, men at ens personlige udvikling går langsommere. Vi har botilbud, aktivitetstilbud, fritidstilbud og undervisningstilbud og personlig støtte.

 
 

Psykiatri
Socialt Rehabiliteringscenter og Kraftcenter henvender sig primært til mennesker med behov for rehabilitering pga. psykosociale problemstillinger, psykisk sårbarhed, ensomhed eller en psykisk lidelse.

Fysisk handicap
Vi har flere tilbud til mennesker med fysiske handicaps, blandt andet beskyttede boliger, bofællesskab og døgntilbud. Tilbuddene yder støtte og vejledning til udvikling af fysiske, psykiske og sociale ressourcer med henblik på at sikre en så selvstændig tilværelse som muligt.
 

Erhvervet hjerneskade
Erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. Socialt Rehabiliteringscenter tilbyder målrettet støtte og træning.


 

Frivillig?
Har du lyst og mulighed for at være frivillig? Spiller du musik eller kort? Er du glad for at lave mad? Kan du lide at hygge, se film, drikke kaffe eller gå ture? Tidsforbruget bestemmer du selv, det afhænger helt af, hvor megen tid du kan bidrage med.

Hjælp i hverdagen
Her kan du finde hjælpemidler, hvis du har varigt nedsat funktionsevne. Du kan låne hjælpemidler af kommunen eller få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

 

© 2012 i Esbjerg Kommune