Frivillighedsprisen

Kender du en frivillig social forening:

  • som fortjener at blive påskønnet?
  • som har gjort en særlig indsats?

Frivilighedsprisen uddeles en gang om året i forbindelse med den årlige frivillighedsfest for de frivillige sociale foreninger. Frivillighedsprisen gives som påskønnelse af en forening eller en organisation inden for social- og sundhedsområdet, der har gjort en særlig indsats.

Prismodtageren har fx.

  • øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
  • styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker
  • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
  • iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
  • synliggjort kvaliteten af og værdierne ved frivilligt socialt arbejde
  • fremmet samarbejdet i den frivillige verden

Socialudvalget vælger en 1., 2. og 3. plads blandt de indstillede kandidater.

1. pladsen modtager 10.000 kr. 2. pladsen 5.000 kr. og 3. pladsen 2.500 kr.

 

Den 20. august var sidste frist for at indstille kandidater til prisen i 2018.

Tidligere modtagere af frivillighedsprisen

2009: Pusterummets Støtteforening

2010: Brobyggernes Kontaktfamilie 

2011: De Hjemløses Venner

2012: X-House

2013:
1. præmien: Mentornetværk i Esbjerg/Varde
2. præmien: Frivillignet Ribe
3. præmien: Røde Kors i Esbjerg

2014:
1. præmien: Multiklubben i Bramming
2. præmien: De frivillige ved kvindernes krisecenter
3. præmien: Børns Voksenvenner

2015:
1. præmien: Stafet for Livet
2. præmien: Ungdommens Røde Kors
3. præmien: Ældresagen i Esbjerg

2016:
1. præmien: Opgangsvenner
2. præmien: Ung Kræft
3. pæmien: Hjerneskadeforeningen

2017:
1. præmien: Varmestuestrik.dk
2. præmien: Aflastningstjenesten
3. præmien: Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Sekretariat 
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

b-a@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

© 2012 i Esbjerg Kommune