I Esbjerg Kommune har alle børn krav på en tryg opvækst.

 

ESBJERG_TIDLIG_INDSATS_161018 - video from Esbjerg Kommune on Vimeo.

Derfor sætter vi i sundhedsplejen, i dagtilbuddene og i skolerne fokus på børn og unges trivsel, udvikling, sundhed og læring. Det er vigtigt, for at vi tidligt kan sætte ind med handling, hvis et barn eller en ung har brug for støtte.

Forskningen viser, at børn og unge skal trives for at kunne lære og udvikle sig.

For børn og unge er der mange faktorer, som har betydning for deres trivsel, udvikling, sundhed og læring. Det kan være faglige, følelsesmæssige eller sociale udfordringer, forhold derhjemme, miljøet i gruppen eller klassen eller sundhedstilstanden. Vores fokus i sundhedspleje, dagtilbud og skoler er i dagligdagen rettet mod trivsel, udvikling, sundhed og læring. Det er vigtigt, så vi for at forebygge en eventuel negativ udvikling kan sætte initiativer i værk tidligt, når der i konkrete situationer er behov for det.

Børn & Familieudvalget har besluttet, at der mindst en gang årligt skal udarbejdes vurderinger af trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge i Esbjerg Kommunes sundhedspleje, dagtilbud og skoler. Målet er at sætte yderligere fokus på den forbyggende og tidlige indsats. Vurderingerne vil blive foretaget i et system, som hedder TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats) og er en del af Rambølls IT-system Hjernen & Hjertet.

Vurderingerne er udgangspunkt for dialogen med jer forældre, hvis der er behov for at rette opmærksomheden mod særlige pædagogiske punkter eller handlinger. Som forældre er I de vigtigste i samarbejdet omkring jeres barn. Enhver handling vil blive sat i værk i dialog med jer forældre.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt

Børn & Kultur,

Sekretariatet

Torvegade 74,
6700 Esbjerg.

Telefon: 76 16 18 10

 

Mere information

Links

Information om forskningsresultaterne:

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune