I Esbjerg Kommune har alle børn krav på en tryg opvækst.

 

I Esbjerg Kommunes sundhedspleje, dagtilbud og skoler sætter vi fokus på børn og unges trivsel, udvikling, sundhed og læring. Det er vigtigt, for at vi tidligt kan sætte ind med handling, hvis et barn eller en ung har brug for støtte. Børn & Familieudvalget har besluttet, at der mindst en gang årligt skal udarbejdes vurderinger af trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge i Esbjerg Kommunes sundhedspleje, dagtilbud og skoler. Målet er at sætte yderligere fokus på den forbyggende og tidlige indsats.

Vurderingerne vil blive foretaget i et system, som hedder TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats) og er en del af Rambølls IT-system Hjernen & Hjertet.

Vurderingerne er udgangspunkt for dialogen med jer forældre, hvis der er behov for at rette opmærksomheden mod særlige pædagogiske punkter eller handlinger.

Vurderingerne sendes til forældremyndighedsindehavere i Forældreportalen.

Hvad er tidlig indsats

Forebyggende og tidlige indsatser kan inddrage hele børnehavegruppen eller skoleklassen, eller det kan være særlige indsatser, der er målrettet den enkelte.

For børn og unge er der mange faktorer, som har betydning for deres trivsel, udvikling, sundhed og læring. Det kan være faglige, følelsesmæssige eller sociale udfordringer, forhold derhjemme, miljøet i gruppen eller klassen eller sundhedstilstanden.

Vores fokus i sundhedspleje, dagtilbud og skoler er i dagligdagen rettet mod trivsel, udvikling, sundhed og læring. Det er vigtigt, så vi for at forebygge en eventuel negativ udvikling kan sætte initiativer i værk tidligt, når der i konkrete situationer er behov for det.

Hvordan foregår samarbejdet med forældre

Som forældre er I de vigtigste i samarbejdet omkring jeres barn.

Jævnlig kontakt og gensidig dialog mellem jer og fagpersonerne, som jeres barn er sammen med til daglig, er en del af grundlaget for, at jeres barn kan trives, udvikle sig og lære.

Enhver handling vil blive sat i værk i dialog med jer forældre.

Hvis vurderingen fra sundhedsplejersken eller personalet i dagtilbud eller skole giver anledning til en opmærksomhed, udarbejder sundhedsplejersken, pædagogen eller læreren et fokuspunkt, der beskriver, hvad opmærksomheden skal rettes imod, og hvilke tiltag der vil kunne hjælpe barnet eller den unge.

Fokuspunktet er grundlaget for dialogen med jer om, hvordan vi sammen kan udarbejde en plan for at hjælpe barnet og skabe bedre trivsel, udvikling og læring. Senest efter tre måneder følger vi sammen op på planen og derefter igen efter senest seks måneder.

 

ESBJERG_TIDLIG_INDSATS_161018 - video from Esbjerg Kommune on Vimeo.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt

Børn & Kultur,

Sekretariatet

Torvegade 74,
6700 Esbjerg.

Telefon: 76 16 18 10

 

Mere information

© 2012 i Esbjerg Kommune