Pædagogik Enhed

Pædagogisk Enhed har til formål at understøtte institutioner og skoler i Børn og Kultur med faglig støtte- og udviklingsfunktioner.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune