HVAD VIL DU?

Bemærk: Det koster et gebyr for navneændring.

Da gebyret betaler for selve behandlingen af din ansøgning,
skal gebyret være indbetalt inden du indsender din ansøgning.
Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke
kan imødekommes.
Læs mere ved at klikke her: Borger.dk/navneændring

 

Navneændring for dig, der har et NemID:

Du søger om navneændring på Borger.dk ved brug af din NemID.

Læs mere på borger.dk/navneændring

Navneændring for dig, der ikke har et NemID:

For at lave navneændring uden NemID, skal du bruge den løsning i HVAD VIL DU BOKSEN, som hedder Navneændring uden NemID.

Ændrer du navn på bryllupsdagen, skal du bruge den løsning, som hedder Navneændring på bryllupsdagen uden NemID.

Du skal udfylde, udskrive, underskrive blanketten. Herefter skal du sende den pr. brev til det sogn, hvor du bor.

Se oplysninger om dit bopælssogn ved at klikke her: http://sogn.dk/

BEMÆRK: Er du ved fødslen blevet registreret i Sønderjylland, gælder særlige regler.

Her er det kommunen, hvori dit fødselssogn ligger i, du skal henvende dig til. 

Personer, der er fødselsregistreret i Hviding, Roager og Spandet sogne, skal altså henvende sig til Borgerservicecenter i Esbjerg Kommune.

Åbningstider for Borgerservicecentrenes åbningstider kan du se ved at klikke her: Borgerservicecentrenes åbningstider

Du kan finde oplysninger om hvor din fødsel er registreret, ved at klikke her: http://www.personregistrering.dk/soenderjylland.html

© 2012 i Esbjerg Kommune