Godkendelse som plejefamilie

Hvordan bliver I godkendt:


Generelt godkendt pleje-/aflastningsfamilie

Socialtilsyn Syd godkender og fører det driftsorienteret tilsyn med de plejefamilier, som er bosiddende i region Syddanmark. Hvis I ønsker at vide mere herom, kan I søge yderligere oplysninger på: www.socialtilsynsyd.dk
Hvis Socialtilsyn Syd godkender jer som pleje-/aflastningsfamilie, kan I efterfølgende selv bestemme, hvilken kommune I ønsker at modtage børn fra.
Familieplejen kan først indlede et samarbejde med jer, når I har en godkendelse, men I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for snak forud for en godkendelse.
 

Konkret godkendt pleje-/aflastningsfamilie


er en familie, der godkendes til et konkret barn. Denne godkendelsesform sker på baggrund af særlige forhold og familien godkendes her i kommunen.
Med en konkret godkendelse kan familien i princippet ikke modtaget andre børn  i pleje eller aflastning, ej heller fra andre kommuner.
 


Løn- og ansættelsesforhold:


Som familieplejer får du en ansættelseskontrakt. Familieplejere har dog ikke en kollektiv overenskomst og Esbjerg Kommune aftaler derfor løn- og ansættelsesforhold med den enkelte.

Plejelønnen angives i vederlag pr. døgn og reguleres efter, hvilket arbejde plejefamilien forventes at have med barnet og den biologiske familie.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Familie & Forebyggelse
Familieplejen
Charlotte Gejster
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Familieplejen
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Læs mere

Brochure for netværksfamilier

Brochure - Netværksfamilier (iPaper)
© 2012 i Esbjerg Kommune