Som offentlig myndighed tager vi databeskyttelse alvorligt, når vi behandler personoplysninger.

Den 25. maj 2018 trådte en ny lovgivning om databeskyttelse i kraft – Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

På denne side kan du læse om vores opbevaring af data og de rettigheder du har, når vi behandler data om dig.

Når vi starter databehandling om dig, vil du blive oplyst om:

 • Hvad formålet er med vores behandling

 • Hvilke personoplysninger det er vi behandler

 • Hvordan vi indsamler oplysningerne

 • Hvem oplysningerne eventuelt videregives til og om hvorvidt dette kræver dit samtykke

 • Hvorfra vi har retten til at behandle dine oplysninger (hjemmel)

 • Eventuelt hvilken system-leverandør vi samarbejder med

Denne information vil du enten få som en digital notifikation, eller som en skriftlig folder.

”Behandling” betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan fx være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, videregivelse eller sletning af oplysninger.

”Behandling” kan også være registrering af oplysninger i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

”Personoplysninger” er oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en bestemt person.

Oplysningerne behandles i den tidsperiode dit barn/du har tilknytning til os og slettes, i henhold til de fælles kommunale anbefalinger, senest 5 år efter at en person er afgangsført. Der er dog enkelte lovgivningsmæssige undtagelser.

Dine oplysninger opbevares i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.

Dine rettigheder som registeret

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som du kan benytte. Hvis du vil det, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt informationer står nederst i denne folder.

 • Ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig

  Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig, hvis du ønsker det. Det fremgår af forvaltningsloven.

  Foregår indsamlingen af oplysninger på baggrund af samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage

 • Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Det ændrer ikke på lovligheden af den behandling, der allerede er sket, mens samtykket var gældende

  Ret til berigtigelse

 • Du kan få rettet/påført oplysninger i din sag.

  Ret til sletning

 • Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger i din sag.

  Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  Ret til indsigelse

 • Du har i særlige tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

  Ret til afvise en automatisk behandling af din sag, herunder profilering

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Overførsel til tredjelande

Vi har databehandlere, der behandler og opbevarer dine oplysninger for os. Det kan i nogle tilfælde betyde, at dine oplysninger overføres til modtagere i tredjelande. Vi overfører desuden oplysninger til dataansvarlige i tredjelande i enkelte tilfælde.

Har du spørgsmål eller vil du klage?

Du er velkommen til at kontakte den afdeling, der behandler din sag.

Esbjerg Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte via sikker mail (kræver NemID) eller på telefon 76 16 12 70. Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på Kommunens hjemmeside.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du vil klage over Esbjerg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

 

 

Du har også mulighed for at hente oplysningerne i den folder, du finder i boksen til højre.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kontakt

Børn & Kultur

Esbjerg Kommune

Torvegade 74

6700 Esbjerg

 

CVR-nummer 29189803

Hjemmeside www.esbjergkommune.dk

Telefon 76 16 16 16

Skriv til os via digital post på borger.dk

 

Mere information

Folder med beskrivelse af "Oplysning om behandling af persondata"

 

 

Links

 

Datatilsynets hjemmeside

Esbjerg Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte via sikker mail (kræver NemID) eller på telefon 76 16 12 70. Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på Kommunens hjemmeside.

 

© 2012 i Esbjerg Kommune