Underretning

Underretning

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare. Det kan være mange forskellige situationer fx børn, der udsættes for omsorgssvigt, vold eller seksuelle krænkelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har grundlag for at underrette, kan du kontakte Familierådgivningens Forvisitation på telefonnr. 76 16 35 08.

Som borger kan du benytte dig af ovenstående skema i boksen:

Der er skema ”Underretning udsatte børn/unge (private)”. Hvis du ønsker at være anonym, skal du benytte skemaet ”Underretning udsatte børn/unge (anonymt)”

Når du benytter disse skemaer, bliver din underretning automatisk sendt til Familierådgivningen med det samme.

Som privatperson kan du også vælge at underrette anonymt ved at sende et brev uden afsenderoplysninger til Familierådgivningen, ved at sende mail med skjult afsenderadresse eller ved at kontakte Familierådgivningens Forvisitation telefonisk. (se menupunktet ”Kontakt Familierådgivningen”). Ved telefonisk underretning skal du være opmærksom på, at du ikke kan garanteres anonymitet, hvis du oplyser dit navn, så hvis du vil sikre dig anonymitet, skal du undlade at opgive dit navn ved opkald.

Skærpet underretningspligt (professionelle)

Som ansat i kommunen har du skærpet underretningspligt.

Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis du under udøvelse af din tjeneste/hverv får kendskab til eller grund til at antage:

  1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

  2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte pga de vordende forældres forhold,

  3. at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte pga barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

  4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Du behøver ikke at have konkret viden for at den skærpede underretningspligt træder i kraft. Det handler om, at du har en formodning om, at der er grundlag for bekymring pga dit ”kendskab til eller grund til at antage”.  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for at foretage en underretning, så kan søge faglig sparring ved kontakt til Familierådgivningens Forvisitation på telefonnr. 76 16 35 08.

Som professionel skal du benytte dig af skemaet ”Underretning udsatte børn/unge (professionelle).  

Underretningspligten er personlig. Dvs du har pligt til at underrette uanset om du er den eneste fagperson omkring et barn/en ung, der er bekymret. Det gælder også, selvom din leder fx er uenig. Det afgørende er, at når du som fagperson har en bekymring, så har du en forpligtelse til at underrette.

Du må gerne som fagperson søge at løse barnets/den unges vanskeligheder via indsatser i eget regi og/eller i samarbejde med andre professionelle fx via TVÆRS samarbejde, men hvis det ikke er muligt inden for rimelig tid, så skal du underrette.

Kvittering

Når du har underrettet Familierådgivningen, vil du modtage en kvittering inden for 6 arbejdsdage. Dette gælder medmindre du har ønsket at være anonym. I kvitteringen vil fremgå navnet på den socialrådgiver, der skal arbejde med underretningen.

Som professionel underretter har du mulighed for at få oplyst, om din underretning har givet anledning til afgørelse om undersøgelse eller foranstaltning for det barn/ung, som underretningen angår. Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver for oplysning herom. 

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Familie & Forebyggelse
Familierådgivningen
Storegade 182
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 35 08
Skriv til Familierådgivningen

© 2012 i Esbjerg Kommune