Underretning

Læs om underretning

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, eksempelvis børn der udsættes for vold og seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt.

Underretning som almindelig borger (privat)

Som almindelig borger kan du anvende skemaet ”Underretning udsatte børn / unge - ikke anonymt eller anonymt” – se i "Hvad vil du?" boksen øverst. Skemaet bliver automatisk sendt til Familierådgivningen.

Bemærk at du som privatperson (familie, nabo osv.) også kan underrette anonymt – enten ved at skrive et brev uden oplysning om afsender, ved at sende en mail med skjult afsenderadresse eller ved at ringe til kommunen og undlade at oplyse dit navn (se menupunktet ”Kontakt Familierådgivningen”). Når vi modtager en telefonisk opringning, orienterer vi altid om, at du ikke kan være garanteret anonymitet, hvis du oplyser dit navn.

Den skærpede underretningspligt for offentlige ansatte (professionelle)

Som ansat i kommunen har du skærpet underretningspligt. Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis der blot er en formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Du skal underrette:

  • Selvom du er den eneste, der er bekymret. Underretningspligten er personlig, så du har ret og pligt til at underrette om din bekymring, også selvom din leder f. eks. er uenig.
  • Når barnets/den unges omsorgssituation er så grel, at der behov for at underrette Familierådgivningen
  • Når barnets/ den unges omsorgssituation ikke ændres efter en periode med indsatser i eget regi og/eller i samarbejde med andre. 
  • Når forældrene giver udtryk for, at de ikke er indstillede på at arbejde med deres forældrekompetence og relation til barnet/den unge – eller afviser samarbejdet med jer. 
  • Når forældrene har begrænsede ressourcer til at arbejde med forældrekompetencen

Kvittering

Når du har underrettet Familierådgivningen, vil du modtage en kvittering (medmindre du ønsker at være anonym) inden 6 arbejdsdage. Som noget nyt kan du kontakte Familierådgivningen og få oplyst, om din underretning har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger vedrørende barnet eller den unge, som underretningen angår. Dog er der ikke mulighed for at få oplyst indholdet eller omfanget af en evt. undersøgelse eller foranstaltning.

 

Kontakt

Børn & Kultur
Familie & Forebyggelse
Familierådgivningen
Storegade 182
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Familierådgivningen

© 2012 i Esbjerg Kommune