Masterplan for Dagtilbud

Dagtilbud har i samarbejde med den eksterne leverandør RUM-Arkitekterne forestået udarbejdelsen af en ”Masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud” . Masterplanen giver et overblik over de fysiske rammer, som Dagtilbud har, for at tilbyde børn gode udviklingsmuligheder. Masterplanen indgår i budgetlægningsprocessen og Byrådets anlægsprioritering i årene fremover.

Masterplanen er udarbejdet ud fra Byrådets forlig fra budget 2014, hvor det fremgår:

"Der afsættes ressourcer til udarbejdelse af en ”masterplan for bygningsmassen i dagtilbud”. Masterplanen skal indeholde en langsigtet strategi for dagtilbudsområdet, hvor der tages højde for børnetal og efterspørgselsmønstre, behov for renovering af nedslidte bygninger, behov for erstatningsbyggeri for midlertidige pavilloner m.v. Afledte investeringer og anlægsbehov afventer de kommende års budgetforhandlinger. Forligspartierne er enige om, at masterplanen skal bruges som afsæt for en politisk drøftelse af den fremadrettede udvikling af hele dagtilbudsområdet i Esbjerg Kommune." 

© 2012 i Esbjerg Kommune