Priser og betaling

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

Hvad koster det at få dit barn passet i Esbjerg Kommune?

Aldersgruppen 0 år til skolestart

Har du børn i pasning i dagtilbud i aldersgruppen 0 år til skolestart, betaler kommunen et tilskud på 75% af bruttodriftsudgiften, og forældres egenbetaling er derfor 25% af, hvad det koster at drive en plads. Der er 12 måneders betaling.

Det er ikke alle dagtilbud, der har frokostordning. Se institutionernes valg af frokostordning her.

Forældre med børn i kommunal dagpleje har i visse tilfælde muligheden for at få en godtgørelse ved selv at passe eget børn i stedet for at benytte gæstedagpleje. Godtgørelsen i forældrebetalingen er fra januar 2018 kr. 84 pr. dag (i 2017 kr. 80). Bemærk, at godtgørelsen bliver reguleret for evt. søskendetilskud og fripladstilskud. Læs mere om betalingsfri dage i dagplejen her.

Fra skolestart og opefter

Har du børn, som allerede er optaget i eller skal optages i førskole/sfo/klub kan du læse om de forskellige moduler, lukkedage, priser med mere på nedenstående link

Priser for førskole og skolefritidsordninger

Tilskud

Der er mulighed for tilskud til din betaling

Har du mere end et barn i pasning, vil din betaling automatisk blive fratrukket søskendetilskud, hvis du er berettiget til det.

Kommunen kan bevilge fripladstilskud til forældre, der har børn optaget i dagtilbud i Esbjerg Kommune. Fripladstilskuddet nedsætter betalingen for dagtilbud enten delvist eller helt og fratrækkes din betaling for pasning.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud af økonomiske årsager. Er der brug for socialpædagogisk fripladstilskud af særlige sociale eller pædagogiske årsager, kan du kontakte Børn & Kultur, Familie på tlf. 76 16 16 16.

 

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune