Hvornår og hvordan reguleres et økonomisk fripladstilskud

Automatisk regulering af økonomisk fripladstilskud

Kommunen får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Forældrebetalingen reguleres både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er, at ændringen skal svare til mindst 5 trin på fripladsskalaen. I 2017 svarer det til ca. 1.570,00 kr. om måneden eller ca. 18.844,00 kr. om året.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere eller mindre. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar måneds tilskud i maj måned.

Går dit barn i et kommunalt/selvejende dagtilbud, vil et tilgodehavende blive fratrukket i en senere forældrebetaling eller indsat på din NEM-konto.

Går dit barn i privat-/puljeinstitution, vil reguleringen ske direkte fra kommunen til dig. Har du et tilgodehavende vil pengene blive indsat på din NEM konto, eller har du en efterregning vil du blive opkrævet direkte af kommunen.

Varige ændringer i indkomsten
Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan du få det økonomiske fripladstilskud omberegnet, så du fremover får det korrekte fripladstilskud med det samme. Det kan du gøre digitalt på MinPladsanvisning. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Årlig efterregulering
En gang om året efterreguleres dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

Når kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Hvis efterreguleringen viser, at der er blevet tildelt enten for lidt eller for meget økonomisk fripladstilskud, skal beløbet enten tilbagebetales af eller efterbetales til forældrene.

Oplysningspligt
Du er forpligtiget til at oplyse Dagtilbud, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Du er ikke forpligtiget til at oplyse Dagtilbud om indkomstændringer, da det reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse Dagtilbud. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Løbende ændringer i indkomsten
Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned. Dette kan du undgå ved at lave en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud på MinPladsanvisning. 
Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis genberegningen medfører, at du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, bliver tilskuddet stoppet og du skal søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du igen er berettiget til et tilskud.

Læs mere
Vil du læse mere om regler for økonomisk fripladstilskud henvises til:

• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170044
(Bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015 om dagtilbud)

• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174291
(Bekendtgørelse nr.  1111 af 17.september 2015 om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge)

• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170045
(Skrivelse nr. 9302 af 30. april 2015 om orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud)

Regler om videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder.

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Børn & Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune