Indsatser til børn og ungeMed afsæt i Børn og Unge politikken og den vedtagne strategi for Paradigme 2.0 og de besluttede handleplaner for familieområdet arbejdes der på målopfyldelse frem mod år 2021.
 

De nye handleplaner betyder, at der i særlig grad arbejdes på:

• Optimering af Tilbudsviften

• Sikkert Match

• Familiepleje Først

• Færre i Efterværn

• Klar til Voksen

Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager fortsat afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnet/den unges skole- og dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Ud over de forebyggende initiativer og de hjemmebaserede løsninger er der også behov for indgribende foranstaltninger. Set ud fra Esbjerg Kommunes pejlemærker skal de indgribende foranstaltninger så vidt muligt tilgodeses i nærmiljøet, for på den måde at sikre børnene og de unges fortsatte tilknytning til daginstitution, skole, klub og foreningstilbud.

For at sikre, at de nødvendige tilbud er til stede, er det vigtigt, at der etableres tilbudsløsninger, der tilpasses det enkelte barn eller den enkelte unge, men på en sådan måde, at der er mulighed for hele tiden at forandre tilbudsviften, så den tilgodeser aktuelle behov.

Det er mit håb og forventning, at de etablerede tilbud tilgodeser ønsker og behov i tilstrækkelig omfang, og hvis der viser sig behov herfor, at de nødvendige justeringer italesættes og godkendes.

Endelig håber jeg, at pjecen kan være et godt opslagsværk for borgere, brugere og professionelle.

 

Jørgen Bruun

Familie- og forebyggelseschef

Marts 2018

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Familie & Forebyggelse
Torvegade 74
6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune