Hybler og kontaktpersonordning

Hvad er Hybler og kontaktpersonordningen?
Hvem kan benytte sig af Hyblerne og kontaktpersonordningen?
Hvem er vi?
Hvordan foregår det i Hyblerne?
Hvordan foregår det i kontaktpersonordningen?
Åbningstider

Hvad er Hybler og kontaktpersonordningen

Hyblerne er et botilbud for otte unge i alderen 15-18 år.
Kontaktpersonsordningen er et tilbud for 15-18-årige unge.

Hvem kan benytte sig af Hyblerne og kontaktpersonsordningen?

  • Unge i alderen 15-18 år, evt. efterværn udover det fyldte 18. år
  • Unge, som kan være præget af vanskeligheder i forhold til

- relationer
- tilknytning
- netværk
- selvværd
- indlæring
- forståelse for andre mennesker
- forståelse for samfundet
- uddannelse
- beskæftigelse
- fritid
- kriminalitet

  • Unge, der kan have brug for omsorg, støtte og vejledning for at kunne fastholdes i arbejde, uddannelse, fritidsinteresser og kontakt til familie og venner
  • Unge, der er indstillet på at indgå i et samarbejde med kontaktpersonen omkring de beskrevne mål og arbejdspunkter
  • Unge, som skal støttes og vejledes i at opretholde en dagligdag med hvad, der for den unge giver mening og har værdi

For Hyblerne gælder desuden, at:

  • Målgruppen kan være unge, som tidligere har været anbragt, unge, som ikke kan profitere af et socialpædagogisk opholdssted af mere behandlingsmæssig karakter eller unge med teenager- eller familiemæssige problemer, der har brug for at komme hjemmefra og bo under trygge forhold, indtil de i alder og udvikling er klar til at bo selv
  • De unge skal være indstillet på, at indgå i et fællesskab, socialt såvel som praktisk
  • De unge skal kunne administrere den frihed det giver, at Hyblerne ikke er dækket af personale døgnet rundt
  • De unge i Hyblerne hverken må have et misbrug eller et forbrug af euforiserende stoffer. For at flytte ind i Hyblerne skal man kunne lægge en ren urinprøve, ligesom personalet løbende kan foretage urinprøver

For Kontaktpersonsordningen er:

  • Der er intet krav om, at den unge ikke er i berøring med euforiserende stoffer. Det skal dog påpeges, at kontaktpersonsordningen ikke er et misbrugsbehandlingstilbud, og relevante samarbejdspartnere og fagfolk kan inddrages ved misbrugsproblematikker.

Hvem er vi?

Ungekonsulenter i Hyblerne og Kontaktpersonsordningen er uddannede pædagoger og socialrådgivere. Vi har desuden forskellige efteruddannelser og kurser. Vi arbejder ud fra en systemisk/narrativ tankegang.

Hvordan foregår det i Hyblerne?

Hvis du skal flytte ind i Hyblerne, får du to kontaktpersoner, der hjælper med at få dig etableret og flyttet godt ind i din nye lejlighed. Vi har seks værelser, hvor to og to deles om bad og køkken og to enmandsværelser.

Hver morgen kl. 7.00 kommer en personale ind til dig for at vække dig eller sikre sig, at du er stået op. Herefter er der fælles morgenmad i fælleslejligheden. Hvis du går i skole eller har et arbejde, tager du efter morgenmaden af sted til det. Alle, der bor i Hyblerne, skal lave noget i hverdagene, så hvis du ikke har skole eller arbejde, hjælper vi dig med at finde ud af, hvad du skal lave. Vi kan sammen finde en uddannelse eller arbejde, måske skal du skal i praktik eller deltage i Hyblernes fitnesstilbud eller måske finder vi en anden løsning.

Tre-fire gange om ugen er der fælles aftensmad i Hyblerne. Det er dig og de andre, der står for at handle ind, lave mad og vaske op. To gange i ugen er vi i fælleslejligheden hele eftermiddagen og aftenen, hvor vi hygger, snakker eller laver forskellige aktiviteter. Når du bor i Hyblerne, skal du være med til fællesspisningen mindst én gang i ugen (to gange i de første tre måneder). Men langt de fleste unge er med hver aften, for vi har det nemlig rigtig rart og hyggeligt med hinanden.

Din lejlighed er dit eget hjem. Det betyder f.eks., at du selv modtager din post, selv skal klare dit vasketøj, selv bestemmer hvad du har hængende på væggene, og hvem du får besøg af. Du bestemmer altså stort set over dit eget hjem. Men vi har nogle enkelte regler, der bl.a. siger noget om, at der skal være ro om aftenen/natten, at du ikke må have overnattende gæster eller selv sove ude i hverdagene, og at der i din lejlighed skal være rimeligt pænt og rent.

En gang i ugen har du samtale med dine kontaktpersoner. Her snakker I om de ting, der fylder i dit liv, eller som har fyldt i dit liv og kontaktpersonerne kan f.eks. også hjælpe dig med papirer fra det offentlige.

Vi samarbejder med relevante samarbejdspartnere.

Hvordan foregår det i Kontaktpersonsordningen?

Når du får en kontaktperson, aftaler I nærmere hvordan netop jeres kontakt skal være, altså hvad er det, du har brug for hjælp til og brug for at snakke om.

Du vil typisk komme til at mødes med din kontaktperson ugentligt. Som kontaktperson for dig tilbyder vi blandt andet samtaler, deltagelse i fitness, støtte til fastholdelse eller opstart på studie, praktik eller arbejde, hjælp til bolig, uforpligtende samvær mm. Derudover deltager vi i møder med din socialrådgiver, skolemøder eller lignende. Her vil vi også fungere som en ekstra mund og et ekstra sæt ører for dig.

Vi samarbejder med relevante samarbejdspartnere.

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Åbningstider

Der er ikke fast åbningstid i kontaktpersonsordningen. Vi tilrettelægger arbejdet efter dit behov. I Hyblerne har vi åbent i fælleslejligheden hver morgen og middag og nogle dage om eftermiddagen og aftenen.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Familie
Sociale Tilbud
Hyblerne og kontaktpersonordningen
Willemoesgade 61, 2. tv.,
6700 Esbjerg
Skriv til Hyblerne

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
 

Leder 
Stig Nielsen
Tlf. 27 24 13 76

 

© 2012 i Esbjerg Kommune