Udmeldelser

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Hvis du vil udmelde dit barn fra et kommunalt/selvejende dagtilbud, skal det ske via Minpladsanvisning. Der er en måneds opsigelsesvarsel fra en vilkårlig dato i måneden.

Er dit barn derimod optaget i en privatinstitution eller privat pasningsordning skal udmeldelse foregå i den private pasning. Dit tilskud til den private pasning stopper ved udmeldelsen.

Skal dit barn flyttes mellem to dagtilbud, kan du læse mere om de forskellige opsigelsesvarsler i "skift mellem dagtilbud".   

Udmeldelse af førskole, SFO og klub, kan du læse mere om via SFO og klub, samt Førskole.

© 2012 i Esbjerg Kommune