Tilskud til plads over kommunegrænsen

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Alle børn har mulighed for at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået bevilget tilskud fra opholdskommunen til dagtilbuddet.

Det betyder, at hvis du ønsker et dagtilbud i en anden kommune eller hvis du flytter til en anden kommune og ønsker at beholde dit barns nuværende plads, er dette muligt.

Du kan læse mere om tilskud til plads over kommunegrænsen via disse links:

Du kan også få mere information om tilskud til plads over kommunegrænsen ved at kontakte Pladsanvisningen.  

© 2012 i Esbjerg Kommune