Økonomisk fripladstilskud

Er dit barn optaget i et kommunalt/selvejende dagtilbud, kommunal skolefritidsordning, klub eller privatinstitution, har du mulighed for via Minpladsanvisning at søge om et økonomisk fripladstilskud. Det kræver dog, at husstandsindkomsten ligger under fripladsskalaens indtægtsgrænser.

Fripladstilskuddet nedsætter din betaling for pladsen helt eller delvis. Generelt gælder det, at jo lavere indkomsten er, jo mere fripladstilskud er du berettiget til.

Er dit barn optaget i en privatinstitution, er der særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud. Det kan du læse om i regler om økonomisk fripladstilskud.

Ønsker du at beregne din egenbetaling eller se hvor meget du eventuelt kan få i økonomisk fripladstilskud, kan du gøre det via Minpladsanvisning.

Du kan læse mere om økonomisk fripladstilskud i regler om økonomisk fripladstilskud eller i ofte stillede spørgsmål. 

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

© 2012 i Esbjerg Kommune