Opskrivning på venteliste

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Ønsker du at få dit barn optaget i et dagtilbud, skal du via Minpladsanvisning skrive barnet på venteliste lige så snart du ved hvornår du skal bruge plads.

Ancienniteten på ventelisten tæller fra den dag, hvor barnet skrives op til en plads. Barnet med den ældste anciennitet på ventelisten, står med det laveste ventelistenummer og får tilbudt plads først.

Du kan skrive dit barn op i ét opskrivningsdistrikt. Der er ikke venteliste til de konkrete dagtilbud, men du kan vælge mellem pasningstyperne dagpleje og daginstitution, hvis begge typer findes i opskrivningsdistriktet. I det valgte opskrivningsdistrikt kan du ønske én konkret daginstitution eller dagpleje. Har du flere ønsker, skal disse skrives ind i bemærkningsfeltet i din ansøgning.

Der er pasningsgaranti for alle børn fra 26 uger til førskole og derfor er du garanteret pasning, hvis du vælger det i din ansøgning. Har du valgt at være omfattet af pasningsgarantien, tilbydes du plads senest 3 måneder efter opskrivning (1 måned for tilflyttere) og som minimum tilstræbes det at tilbyde pasning indenfor en af følgende garantidistrikter i kommunen i forhold til det opskrivningsdistrikt du har skrevet dit barn op til:

  1. Hjerting-Esbjerg NV og Sædding-Gjesing
  2. Midt-og Østerbyen, Tjæreborg-Esbjerg Ø og Jerne-Spangsbjerg
  3. Brammingområdet
  4. Ribeområdet

Inden du foretager opskrivningen er det en god ide, at du har orienteret dig om de forskellige pasningstilbud.

Når din ansøgning er behandlet, kan du via Minpladsanvisning se dit barns placering på ventelisten til det valgte opskrivningsdistrikt. Her kan du også se og ændre dine pladsønsker og behovsdato.

© 2012 i Esbjerg Kommune