Tilskud til privat pasning

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Som forælder har du mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning for børn i alderen 0 år til skolestart i stedet for at benytte en plads i et kommunalt-/selvejende dagtilbud eller i en privatinstitution.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er, men kan højst udgøre 75% af din udgift til den private pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Det maksimale tilskud gældende fra 1.1.2019 pr. måned er:

Børn indmeldt før 31.12.18 (uændret pasningssted)

  • 6.018 kr. til børn i alderen 0-2 år
  • 3.627 kr. til børn i alderen 3 år-skolestart

Børn indmeldt fra 01.01.19 samt ved ændring af pasningssted for børn indmeldt før 31.12.2018.

  • 5.642 kr. for børn i alderen 0-2 år
  • 3.238 kr. for børn i alderen 3 år - skolestart

Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 40 timer ugentlig og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning. Derudover gives også søskendetilskud.

Tilskuddet kan søges via Minpladsanvisning, men der er nogle krav, som skal være opfyldt inden du kan modtage tilskuddet. Det kan du læse mere om i information om privat pasning. Du er også velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har flere spørgsmål.

© 2012 i Esbjerg Kommune