Tilskud til pasning af egne børn

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Som forælder har du mulighed for at modtage et økonomisk tilskud, hvis du vælger at passe dit barn hjemme i stedet for at få en plads i et kommunalt-/selvejende dagtilbud eller i en privatinstitution.

Tilskuddets størrelse fra 1. januar 2019 pr. måned er:

Børn indmeldt før 31.12.18

  • 6.018 kr. til børn i alderen 26 uger – 2 år
  • 3.627 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart

Børn indmeldt fra 01.01.19

  • 5.642 kr. til børn i alderen 26 uger – 2 år
  • 3.238 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart

Du skal søge om tilskuddet via MinPladsanvisning.

Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 26 uger og kan bevilges i minimum 3 måneder og maksimalt i 1 år pr. barn. Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.

Der er mulighed for at opdele tilskudsperioden i to for det samme barn og tilskudsperioden kan deles mellem forældrene.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at modtage tilskuddet:

  • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt i den periode du modtager tilskud
  • Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber ved at fremvise at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "prøve i Dansk 2" eller tilsvarende
  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.
  • Du skal have en nem konto for at kunne få udbetalt tilskuddet

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

I ofte stilleder spørgsmål kan du læse mere om tilskuddet. Du er også velkommen til at kontakte Børn & Dagtilbud, hvis du har flere spørgsmål. 

 

 

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune