Tilskud til fleksibel pasning

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Du kan som forælder ansøge om tilskud til fleksibel pasning.

Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af timer pr. uge/måned, og hvor stor den månedlige udgift til børnepasningen er, men kan højst udgøre 75% af udgiften til den fleksible pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Det maksimale tilskud gældende fra 1.7.2018 pr. måned er:

  • 114 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0-2 år
  •   70 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3 år til skolestart

Derudover gives også søskendetilskud.

I takster og tilskud fra 1.7.2018 kan du læse mere om tilskuddet. du kan også ved hjælp af fiktive eksempler beregne, hvor meget du skal betale for pladsen i kommunal/selvejende dagtilbud eller privatinstitution.

Tilskuddet kan søges via Minpladsanvisning, men der er nogle krav, som skal være opfyldt inden du kan modtage tilskuddet. Det kan du læse mere om under kombinationstilbud. Du er også velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har flere spørgsmål.

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune