Deltidspladser

Fra 1. januar 2019 har forældre der efter Barselsloven afholder fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption ret til at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud mod reduceret egenbetaling. Muligheden omfatter også forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvis samt forældre der afholder fravær i forbindelse med udskudt fravær og ved forældreorlov.

 

Tilbuddet gælder for børn i et kommunalt/selvejende dagtilbud og privatinstitutioner.

 

I et kommunalt/selvejende dagtilbud skal deltidspladsen på 30 timer anvendes i tidsrummet mellem kl. 9.00-15.00. Privatinstitutionerne fastsætter selv tidsrummet.

 

Læs mere omkring deltidspladser.

© 2012 i Esbjerg Kommune