Deltidspladser

HVAD VIL DU?

Ovenstående gøres gennem Min Pladsanvisning.

 

Forældre der efter Barselsloven afholder fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

Muligheden omfatter også forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist samt forældre der afholder fravær i forbindelse med udskudt fravær og ved forældreorlov.

 

Tilbuddet gælder for børn i et kommunalt/selvejende dagtilbud og privatinstitutioner.

 

I et kommunalt/selvejende dagtilbud skal deltidspladsen på 30 timer anvendes i tidsrummet mellem kl. 9.00-15.00. Privatinstitutionerne fastsætter selv tidsrummet.

 

Du skal ansøge om deltidspladsen via Minpladsanvisning senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.

 

Der er krav, som skal være opfyldt inden der kan ansøges om deltidspladsen. Dette kan du læse mere om i retningslinjerne. Du er også velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har flere spørgsmål.

© 2012 i Esbjerg Kommune