Nye retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud.

Fra 1.1.2019 træder nye retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser i kraft. Dette med baggrund i, at forældre ifølge Dagtilbudsloven skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse i dagtilbud og have mulighed for at ønske optagelse i specifikke daginstitutioner og dagplejehjem i kommunen. I daginstitutioner med flere enheder skal forældre ligeledes have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse til den enkelte enhed.

 

Forældre får også ret til at lade barnet blive stående på ventelisten i opskrivningsdistriktet til de ønskede konkrete daginstitutioner eller enheder, hvis barnet har fået en anden plads end den ønskede. Barnet opretholder sin anciennitetsdato på ventelisten.

 

På Esbjerg kommunes hjemmeside er der mulighed for at læse mere om de nye retningslinjer.

© 2012 i Esbjerg Kommune