Ungdoms- og kollegieboliger

De fleste ungdoms- og kollegieboliger er placeret i umiddelbar nærhed af studiestederne. Andre ligger længere væk, hvorfor der må påregnes transporttid.

Esbjerg Kommune opfordrer alle kommende studerende og unge under uddannelse til at lade sig skrive op på ventelisten.

Den boligsøgende kan skrive sig på venteliste til en bolig allerede et år før studiestart.

Henvendelse kan ske på www.esbjergbolig.dk

Her vil personalet forsøge at hjælpe bedst muligt med at opfylde ønsker og behov til en bolig.

© 2012 i Esbjerg Kommune